08 maart 2019

CDA stelt vragen over de sluiting van het politiebureau in Noordwijk

De CDA-fractie heeft in een krantenartikel in het Leidsch Dagblad gelezen dat het politiebureau Noordwijk gaat sluiten. Pas nog heeft de voormalige burgemeester van Noordwijk aangegeven dat het politiebureau zou blijven. De fractie heeft hierover de volgende schriftelijke vragen gesteld:

  1. Wat zijn de afwegingen om het politiebureau van Noordwijk naar Katwijk te verplaatsen en niet andersom?
  2. Hoe heeft het college hierin gestaan?
  3. In de krant horen we burgemeesters van Lisse en Teylingen aan het woord. Is ook het college van Noordwijk hierin vooraf gekend?
  4. Kan het college een toelichting geven op de gevolgen van aanrijtijden en bekendheid met de lokale omgeving?
  5. Komen eerst de nieuwe wijkagenten in Noordwijk voordat het politiebureau sluit?
  6. Is al een locatie bekend of op het oog voor de nieuwe politiepost?
  7. Heeft dit ook gevolgen voor de strandpolitie en de politiepost aldaar?
  8. De brandweer in de kern Noordwijk is op dit moment gevestigd op dezelfde plek als het huidige politiebureau. Wat zijn de gevolgen voor de brandweer?

Update:
Op 27 maart heeft het college van B&W de vragen schriftelijk beantwoord. Klik op de volgende link om de antwoorden te lezen: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Noordwijk&id=0807ae46-d850-4de9-8b10-2a1e1d9323d6

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.