26 maart 2019

CDA stelt vragen over sigarettenpeuken en zwerfafval

Afgelopen zaterdag 23 maart zijn de Z-ambassadeurs ( zwerfvuil-ambassadeurs ) bezig geweest met het opruimen van zwerfvuil in het centrum van Noordwijkerhout. Wat opviel was dat er wel redelijk wat zwerfafval op te ruimen viel maar me name de hoeveelheid  sigarettenpeuken was gigantisch. In een bosschage  op het Marktplein telde een van de Z-ambassadeurs maar liefst 400 peuken!  Ook de spreiding van de prullenbakken rondom de Witte kerk is een punt van aandacht.

Het CDA heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. Is het college op de hoogte van de hoeveelheid sigarettenpeuken op de grond en in de bosschages in het centrum van Noordwijkerhout? Zo ja, welke maatregel gaat het college nemen om deze hoeveelheid tegen te gaan?
  2. De spreiding van de prullenbakken rondom de Witte Kerk is niet goed. Een van de ondernemers rond de Witte Kerk gaf aan dagelijks grote hoeveelheden blikjes e.d. uit de tuin van de Witte Kerk ( ter hoogte van de DIRK supermarkt ) en daaromheen te moeten halen.  Wil het college kijken naar deze spreiding en zo nee, waarom niet?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.