03 mei 2020

COVID-19 en kwetsbare jongeren

De effecten van het coronavirus en de maatregelen zijn duidelijk merkbaar in Noordwijk. Door het coronavirus hebben veel mensen minder sociale contacten dan normaal en voor kwetsbare jongeren is het er zeker niet makkelijker op geworden. In normale tijden hebben deze jongeren het ook al niet gemakkelijk. Huiselijk geweld en kindermishandeling komen nog steeds voor. Helaas moeten we nog steeds constateren, dat niet ieder kind een veilig thuis heeft.

Vragen

1. Kan het college aangeven of er in deze periode sprake is van een toename van meldingen of signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling; a. Zo ja, kan het college aangeven wat er met deze signalen wordt gedaan;

2. Kan het college aangeven welke maatregelen op dit moment in de gemeente Noordwijk worden genomen voor problematische gezinnen, nu ouders en kinderen veel meer tijd met elkaar doorbrengen, en dit voor meer spanningen in het gezin kan zorgen;

3. Is in de gemeente Noordwijk ook geregeld dat kinderen met een onveilige thuissituatie op andere plekken kunnen worden opgevangen, zoals bijvoorbeeld op school en les krijgen;

4. Heeft het college in beeld welke kinderen door een onveilige of kwetsbare thuissituatie ernstig nadeel oplopen door de corona maatregelen en hierdoor extra in de problemen komen;

5. Welke maatregelen heeft het college genomen om ervoor te zorgen dat niemand uit deze kwetsbare doelgroep in de gemeente Noordwijk de dupe wordt van deze crisistijd?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van het CDA

Jos Beugelsdijk 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.