07 november 2019

Motie CDA inzake openbare toiletvoorzieningen aangenomen

Constaterende dat;
- Er op dit moment nauwelijks tot geen openbare toiletvoorzieningen zijn nabij en op het strand waar bezoekers en inwoners gebruik van kunnen maken;

Van mening dat;
- De gemeente Noordwijk een aantrekkelijke toeristische plaats is die veel bezoekers en toeristen trekt rond alle jaargetijden;
- Openbare toiletten, voor zowel mannen als vrouwen, behoren tot de basisvoorzieningen in een gemeente;
- Een openbaar toilet essentieel is voor onder andere mindervalide personen of ouders om hun baby te kunnen verschonen;
- Er op dit moment nauwelijks tot geen openbare toiletvoorzieningen zijn nabij en op het strand waar bezoekers en inwoners gebruik van kunnen maken;
- We als gemeente Noordwijk een gezonde en energieke badplaats willen uitstralen, met als ambitie om te blijven voldoen aan de status Quality Coast;
- Er een grote groep mensen is die afhankelijk is van openbare toiletvoorzieningen waardoor dit kan leiden tot isolement van deze groep mensen;
- Dat het ook voor gezinnen met jonge kinderen, ouderen, zieken en mindervaliden prettig is om van een openbaar toilet gebruik te kunnen maken;
- Er bedrijven zijn die het werk uit handen kan nemen en commercieel exploiteert.

Draagt het college op;
- Een inventarisatie te verrichten naar de mogelijke locaties en beschikbaarheid van openbare en opengestelde (rolstoeltoegankelijke) toiletvoorzieningen op het strand;
- Aan de raad terug te koppelen hoe het college deze motie heeft uitgevoerd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van het CDA,
Theo Alkemade

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.