06 november 2019

Motie CDA inzake toekomst De Schelft aangenomen

Constaterende dat;
- het toenmalige college van Noordwijkerhout de raad heeft geïnformeerd dat de  technische toestand van De Schelft in 2023 groot onderhoud vereiste;
- het complex met zwembad, sporthal en sportschool aan een maatschappelijke behoefte tegemoet komt.


Overwegende dat;
- er tijdens de vorig raadsperiode in de kern Noordwijkerhout veel onrust is ontstaan over de toekomst van De Schelft;
- we het voornemen van het college tot onderzoek naar de toekomst van De Schelft ondersteunen;
- in de carnavalstijd het gebouw ‘De Schelft’ een onmisbare schakel is bij de  feesten;
- er in de kern Noordwijkerhout op dit moment geen ander gebouw is die de  functies van De Schelft op termijn over kan nemen;
 - er in de kern Noordwijkerhout een gebouw als de Schelft met al zijn functies niet  gemist kan worden.


Verzoekt het college:
- het onderzoek naar toekomst De Schelft voortvarend op te pakken;
- de raad te informeren over de voortgang hiervan;
- in het onderzoek ook het gebruik als feestzaal carnaval mee te nemen.


Namens de CDA fractie,
Jos Beugelsdijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.