07 november 2019

Motie CDA inzake verlichting Gooweg aangenomen

Constaterende dat;

  • De gemeente Noordwijk in haar begroting aangeeft dat we in een inclusieve veilige samenleving wonen en tot doel te stellen dat de inwoners zich vrij kunnen bewegen en eigenaarschap ervaren van hun veiligheid en leefomgeving.
  • De gemeente Noordwijk in haar begroting aangeeft tot doel te hebben fietsgebruik te stimuleren.
  • De oude gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout en de Zilk door de fusie zijn verbonden en één zijn geworden.
  • Inwoners van Noordwijkerhout werkzaam zijn in, uitgaan in en naar de evenementen gaan in Noordwijk.
  • Omgekeerd inwoners van Noordwijk werkzaam zijn in, uitgaan in en naar de evenementen gaan in Noordwijkerhout.
  • De feitelijke fietsverbinding tussen Noordwijk en Noordwijkerhout, het fietspad op de Gooweg, gedeeltelijk onverlicht is. Te weten van om en nabij Northgodreef tot het Leeuwenhorst college.

Overwegende dat;
Veel inwoners tot 's avonds laat gebruik maken van de voorzieningen in de dorpen.
Inwoners het fietspad aan de Gooweg tussen Noordwijk en Noordwijkerhout doordat er gedeeltelijk geen verlichting is 's avonds laat niet durven te gebruiken om terug te fietsen naar huis omdat dit een onveilig gevoel geeft.
Dit niet bijdraagt aan de verbinding tussen Noordwijk en Noordwijkerhout en de Zilk als één gemeente.
Dit indruist tegen het doel dat de gemeente nastreeft in het kader van een veilige samenleving.

Roept het college op:
Het verbindende fietspad tussen Noordwijk en Noordwijkerhout, de Gooweg, in zijn geheel te voorzien van 'slimme' verlichting om zodoende de veiligheid dan wel het gevoel hiervan te vergroten. De bekostiging onderdeel te laten worden van het beheerplan openbare verlichting 2020.

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van het CDA
Jordy de Mooij

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.