28 oktober 2019

Onderwijs en schoolgebouwen

Al jaren is de tendens van ‘groot, groter, het grootst’. Ook in het onderwijs is dat het geval. Scholen fuseren om efficiënter en effectiever te kunnen werken zodoende kosten te gaan besparen. Hele complexen van schoolgebouwen ontstaan en bij het uitgaan van zo’n school zie je een volksverhuizing van kinderen en enkele volwassenen.

Maar of het altijd zo verstandig is, of het altijd financieel aantrekkelijker en efficiënter is, trek ik sterk in twijfel. Zeker bij het basisonderwijs met kinderen van amper 5 jaar die nog moeten wennen aan onze economische driften en veel meer gebaat zijn bij aandacht, rust, reinheid en regelmaat, zoals mij moeder dat steeds verkondigde.

In Noordwijk bestaan er plannen om de scholen Zeehonk en Wakersduin bij elkaar te voegen. Qua leerlingenaantallen zijn de prognoses van de Zeehonk voor de toekomst goed, maar voor Wakersduin is dat wat minder. Ik pleit ervoor dat eerst eens onderzocht gaat worden waarom het leerlingenaantal van de school Wakersduin minder wordt, alvorens alleen op de ‘financiën’ een beslissing te nemen. Kinderen zijn onze toekomst en daar mag je best wat meer in investeren. De kosten gaan voor de baat is ook zo’n oude wijsheid. Dus eerst goed onderzoek waarbij het belang van het kind voorop moet staan.

Er wordt beweerd dat als de scholen groter worden de pedagogische kwaliteit van het onderwijs omhoog gaat. Buiten het feit dat dit nooit wetenschappelijk is onderbouwd, blijft het feit dat kinderen in de onderste groepen vooral behoefte hebben aan geborgenheid en structuur. De pedagogische kant daarvan is daarna veel succesvoller.

Bij onderzoek zal dus centraal moeten staan wat de gevolgen zijn van het kind en het onderwijs als buurtscholen worden gesloten en schoolgemeenschappen gaan ontstaan. Niet of het daarmee goedkoper gaat worden.

Met vriendelijke groet,
Jos Beugelsdijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.