07 februari 2019

Parallel Boulevard en wateroverlast

Vorige week heb ik rondgekeken op de Maarten Kruytstraat om eens te kijken naar de impact van de bouwplannen voor de omgeving. Daarbij zag ik midden op het plein een bronbemalingspomp staan, een pomp naar wat ik met mijn bollenkwekers ogen kon zien met een wateropbrengst van ongeveer 20 kuub per uur.
 Daarna dacht ik ook nog even te kijken op het Jan Kroonsplein bij de Vomar, daar waren mensen bezig om een pomp te installeren.

Deze werknemers van het drainagebedrijf van Velzen uit Alkmaar vertelden mij dat het grondwaterpeil op een behoorlijk laag niveau stond. Dus dat die pomp aan de Maarten Kruytstraat het probleem van het overtollige water volgens hen had opgelost.

Afgelopen dinsdag (Rondetafelgesprek) een presentatie gehouden om de plannen voor de Parallel Boulevard uit te leggen. Hierbij werd ook door degenen die het presenteerden toegegeven dat het huidige peil ruim 80 cm staat onder het streefpeil.

Als ik nu de plannen zie hoe de wateroverlast via de Parallel Boulevard opgelost moeten worden, heb ik het idee dat men de hoeveelheid water wat voor de overlast zorgt enorm overschat. Als ik zie dat een pomp die er per uur 20 kuub uit pompt het hele probleem oplost, dan vraag ik mij af of de boulevard tot 6 meter en om de drainage waterpas aan te leggen plaatselijk tot 8 meter diep uitgegraven moet worden.

Als men het houdt bij een diepte van 3 meter, dat is de maat voor het rioleringssysteem, dan zal het veel minder schade doen aan aanliggende bebouwing en ook de renovatie van de boulevard, zal in een veel kortere periode uitgevoerd kunnen worden. En de bemaling voor de wateroverlast kan op de plek aangelegd worden waar nu de pomp aan de Maarten Kruytstraat staat, dus een bemaling systeem onder de aan te leggen parkeergarage .
 In Katwijk hebben zij ook onder de nieuwe parkeergarage een drainagesysteem aangelegd, volgens mij kunnen wij van hun ervaringen nog wat leren.

Wel wordt nu door Hoogheemraadschap Rijnland 80 % van de aanlegkosten voor het drainagesysteem betaald , ook dit geld is volgens mij gemeenschapsgeld.
 Lijkt mij dat als Rijnland kan participeren in een veel goedkoper en zeker een afdoende systeem zij hier voor 100 % achter staan.

Met vriendelijke groet,

Wim van Haaster, raadslid CDA

w.vanHaaster@raadnoordwijk.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.