30 januari 2020

Schriftelijke vragen Duinpark

Naar aanleiding van diverse berichten op socialmedia en gesprekken met verschillende bewoners die woonachtig zijn rondom Duinpark (De Groene Long van Noordwijk) over het rigoureus kappen en snoeien van bomen en struiken bij Duinpark heeft de fractie van het CDA de volgende vragen:

 Is het college op de hoogte van klachten van de bewoners rondom het Duinpark over de manier van kappen en snoeien? Zo ja, hoe gaat het college hiermee om?

Volgens berichten zou het kappen van enkele bomen gaan (bijvoorbeeld wanneer deze voor te veel schaduw zorgen of gevaarlijk waren). Nu blijkt dat daarnaast ook veel struiken en kleine boompjes zijn verwijderd, bent u hiervan op de hoogte? Zo ja, wat is uw reactie hierop?

Bent u net als wij van mening dat er veel te rigoureus te werk is gegaan bij het kappen, uitdunnen en verwijderen van bomen en struiken in Duinpark? Zo nee, waarom niet, zo ja waarom wel?

Kan het college aangeven wat nu precies de bedoeling is met De Groene Long? Komen er bijvoorbeeld nieuwe bomen en struiken terug? Zo ja, in welke hoeveelheden

Wanneer het college het met onze fractie eens is over de te rigoureuze manier van kappen en snoeien in Duinpark, gaat het college het daarvoor verantwoordelijke hoveniersbedrijf ook aanspreken? Zo nee, waarom niet?

Hoe wil het college in de toekomst voorkomen dat er op een dergelijke manier gekapt en gesnoeid zal worden?

Namens de CDA fractie,
Theo Alkemade, CDA raadslid

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.