19 juni 2019

Schriftelijke vragen inzake Langevelderweg 37c te Noordwijkerhout

Aanleiding
De zienswijze die zijn ingediend t.a.v. de bestemmingswijziging en verbouwplannen van de
schuur aan de Langevelderweg 37c, 2211 AB Noordwijkerhout tot huisvesting van 100
arbeidsmigranten.

Vragen
Het CDA heeft over dit dossier de volgende vragen:

  1. Kunt u de raad de onderliggende stukken toesturen t.a.v. de verbouwing van deze bollenschuur tot appartementen complex; 
  2. Waarom is de raad niet eerder geïnformeerd over de bouwplannen en voorgenomen
    bestemmingswijziging;
  3. Is t.a.v. deze bouwplanen contact geweest met de omwonende en hoe zijn deze geïnformeerd; 
  4. Is de bollenschuur een gemeentelijke monument;
  5. Heeft de CHG werkgroep bollenerfgoed ingestemd met de verbouwingsplannen;
  6. Is er in de nabijheid van het toekomstige appartementen complex voldoende parkeerruimte;
  7. Mogen er alleen arbeidsmigranten in gaan wonen, hoe wordt dan de toewijzing, de handhaving en het uitplaatsingsbeleid geregeld?

 

Namens de CDA fractie

 

Jos Beugelsdijk
CDA raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.