27 maart 2019

Schriftelijke vragen over REURING

Afgelopen maandagavond 25 maart is een delegatie van de CDA-fractie op bezoek geweest bij Reuring om daar te praten over deze organisatie. Reuring doet veel goed werk voor kwetsbare inwoners van de gemeente Noordwijk. Ik zeg bewust gemeente Noordwijk omdat ook veel Noordwijkerhouters bij Reuring te vinden zijn. Reuring heeft dus een functie voor de gehele gemeente Noordwijk.  Door financiële beperkingen dreigen een aantal door Reuring georganiseerde activiteiten te verdwijnen. Het CDA is van mening dat dit geen goede zaak is en heeft daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college op de hoogte van de financiële beperkingen van Reuring en, is hier al met Reuring over gesproken? Wat was de uitkomst van dit gesprek?
  2. Reuring organiseert o.a. een keer per week een gemeenschappelijk diner voor eenzame inwoners van onze gemeente. Door te weinig financiële middelen komt deze activiteit nu in gevaar. Is het college op de hoogte van deze situatie en ziet het college mogelijkheden om te voorkomen dat deze activiteit noodgedwongen moet stoppen?
  3. Door de het samengaan van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout heeft Reuring een potentieel grotere groep mensen die gebruik wil maken van de activiteiten van Reuring.  Heeft het college hier rekening mee gehouden met het toekennen van subsidie aan Reuring? Zo nee, waarom niet? 
  4. Is het college bereid om de financiële situatie van Reuring in zijn geheel nog eens nader te bekijken eventueel extra financiële middelen toe te kennen? Zo nee, waarom niet? 

Met vriendelijke groet, 
Theo Alkemade
Raadslid CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.