01 februari 2019

Terugblik eerste maand door fractievoorzitter

De eerste maand van de nieuwe gemeente Noordwijk is al weer om. Een interessante maand om op terug te kijken.

Het nieuwe jaar is gestart met een imposante installatie van de nieuwe gemeenteraad met een nieuwe tijdelijke burgemeester, Jon Hermans, op 2 januari in de oude St. Jeroenskerk in Noordwijk. In de maand december is met de te vormen coalitiepartijen op aanwijzing van informateur Lies Spruit, burgemeester van Lisse, stevig onderhandeld. Gezien de nieuw te vormen gemeente, bestaande uit Noordwijk, Noordwijkerhout en de Zilk, was het kort dag om een coalitieakkoord te bewerkstelligen. Dit is al met al gelukt en zorgde ervoor dat de wethouders 2 januari aangesteld konden worden, met voor het CDA Henri de Jong. De Coalitie bestaat uit: NZLokaal, VVD, CDA en Lijst Salman met 19 van de 27 raadszetels een stevige coalitie met 4 wethouders.

Op 22 januari was de eerste reguliere raadsvergadering volgens de nieuwe werkwijze met katheders om het debat te voeren of te interpelleren. Na 2 proefsessies werkte de systematiek op deze eerste raadsvergadering nieuwe stijl wonderwel goed, dit onder leiding van de ervaren burgemeester. Deze avond stond ook het coalitieakkoord op de agenda als bespreekstuk. Dit leverde een avondvullend programma op waar ieder van de partijen zijn zegje uitstekend kon doen. Op deze avond bleek wel dat het CDA veel van z’n verkiezingsbelofte terug ziet in het coalitieakkoord maar ook voor taken staat zoals sociale woningbouw. De fysieke opstelling van zitplaatsen in de Duinpan roept bij de CDA fracties wel de wens op om bij elkaar te mogen zitten in plaats van in 2 rijen. Door het gebruik van de katheders is het belang om op de eerste dan wel 2e rij te zitten in de zaal niet relevant of een bevoorrechting.

Het CDA team is ook sinds de 22e januari compleet. Doordat Jan de Ridder zijn voorkeurszetel afstond aan Nathalie Barnhoorn, wat de landelijke pers haalde, en doordat Henri wethouder werd, kon ook Jos Beugelsdijk als raadslid geïnstalleerd worden, door wederom de geste door Jan. Daarnaast zijn 2 commissieleden geïnstalleerd: Marie-Alin Alkemade en Sebastiaan Duivenvoorde. Helaas komt er geen derde commissielid. Voor het CDA een teleurstelling gezien de hoeveelheid werk dat er op ons afkomt.

De Rondetafelgesprekken als vervanging van de oude commissies gaan komende maand van start en dan hebben we de eerste volledige cyclus van de nieuwe gemeenteraad en nieuwe werkwijze achter ons. De Rondetafelgesprekken zijn op locatie en deze eerste vinden plaats op 5 februari bij Zorgpark Willem van den Bergh. Zo komen we via de gemeenteraadsvergaderingen in de Duinpan (De Zilk) in het andere puntje (Zorgpark Willem van den Bergh) van onze nieuwe gemeente.

De fractievergaderingen vinden momenteel plaats in het oude gemeentehuis van Noordwijk aan de Raadhuisstraat, waarbij het inspreken van burgers ook wat veranderd is en we daar onze draai ook nog in zullen moeten vinden. Al met al een enerverende tijd. De komende tijd zullen de raadsleden zich ook meer moeten verdiepen in de verschillende kernen, dit zagen we al bij de vergadering over bouwplannen van de Maartyen Kruytstraat.

De portefeuilles binnen de CDA fractie zijn ook verdeeld en hieronder is de (voorlopige) verdeling aangegeven:

  • Veiligheid: Marie-Alin Alkemade en Nathalie Barnhoorn
  • Verkeer en vervoer: Wim van Haaster en Jordy de Mooij
  • Economie: Theo Alkemade en reserve Jordy de Mooij
  • Onderwijs: Sebastiaan Duivenvoorde en Nathalie Barnhoorn
  • Sport, cultuur en recreatie: Marie-Alin Alkemade en Jordy de Mooij
  • Sociaal domein: Jos Beugelsdijk, reserve Sebastiaan Duivenvoorde, reserve Nathalie Barnhoorn (Jeugd)
  • Volksgezondheid en milieu: Sebastiaan Duivenvoorde
  • Volkshuisvesting, R.O. en stedelijke vernieuwing: Wim van Haaster en Theo Alkemade
  • Financiën: Jos Beugelsdijk en reserve Theo Alkemade

Tot zover de Noordwijkse politiek.

Zelf heb ik me kandidaat gesteld voor het Europees Parlement en ben door het landelijk CDA op de voorlopige 14e plaats gezet. Op 9 februari vindt de landelijke CDA algemene ledenvergadering plaats en worden de definitieve plaatsen vergeven.

Wil ik kans maken op een zetel in het Europees Parlement waar het CDA zo’n 4 of 5 zetels kan bemachtigen dan is een persoonlijke lokale campagne noodzakelijk. Met steun van het CDA in de regio moet dit mogelijk zijn. Bij de gemeenteraadsverkiezingen wordt voor zo’n 60% op lokale partijen gestemd. Gekozen wordt op bekende gezichten. Bij de Tweede Kamer verkiezingen is dit anders en stemt eenieder veelal voor en partij en partijprogramma. Bij de Europese verkiezingen is de opkomst veelal laag, met zo’n 30% en is de keuze veel vrijer als bij de Tweede Kamer verkiezingen. Ik hoop met een persoonlijke campagne de voorkeurstemmen drempel te halen en degenen die in de gemeenteraadsverkiezingen lokaal gestemd hebben ook te bewegen om dit nu wederom te doen en op een Bollenstreker te stemmen.Ik wil de brug slaan tussen lokaal en Brussel met oog voor het lokale belang voor de bollenteelt, de visserij en (bloemen)handel wat goed is voor onze economie. Het bureaucratische tegen gaan. Nederland en Europa stevig en robuust maken in de huidige omgeving van krachtenvelden uit landen als Rusland, China, maar ook de VS en (immigratiestromen uit) Afrika.
 Ik ga me sterk maken voor uw steun. Europa is te belangrijk. Met een goede economie en saamhorigheid blijft onze vrijheid behouden.

Om af te sluiten wil ik nog m’n steun uitspreken voor Moniek van Sandick-Sopers, nummer 4 op de provinciale verkiezingenlijst voor het CDA. Moniek komt uit uit Leiden  en is een lokaal zeer betrokken en kundig persoon. Zij krijgt mijn stem!

Met vriendelijke groeten,

Theo Alkemade
t.alkemade@raadnoordwijk.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.