06 februari 2019

Terugblik eerste rondetafelgesprek

Afgelopen dinsdag 5 februari vond het eerste Rondetafelgesprek in de nieuwe gemeente Noordwijk plaats. Dit was tevens mijn eerste optreden als commissielid voor het CDA.

Tijdens de Rondetafelgesprekken kunnen inwoners, bedrijven en verenigingen aanschuiven en aan raadsleden meegeven wat zij belangrijk vinden. De aanwezige raads- en commissieleden verzamelen zoveel mogelijk informatie om goed te kunnen controleren en om nieuw beleid voor de gemeente te maken. De Rondetafelgesprekken zijn er om van u te horen wat er speelt en welke ideeën er zijn. Ze zijn daarom zoveel mogelijk op locatie.

Allereerst waren er drie insprekers. Een van de insprekers had als onderwerp een dakopbouw aan de Albert Verweystraat en twee insprekers hadden als onderwerp de bouw aan het Jan Kroonsplein waarbij de belangrijkste aandachtspunten parkeren en horizonvervuiling/uitzicht waren. Deze aandachtspunten neem ik zeker mee terug naar de fractie en in de verdere beraadslaging rondom deze onderwerpen.

Als tweede punt stond de Kadernota 2020 van de Omgevingsdienst West Holland op de agenda. Er werd een duidelijke presentatie gegeven over deze dienst en waar de dienst allemaal voor de nieuwe gemeente Noordwijk kan betekenen. Zorgen waren er wel om het verwijderen van asbest en de opgedroogde subsidie hiervoor.

De meeste tijd werd in beslag genomen door ondernemers en inwoners die inspraken over het Ondernemersfonds. Het was duidelijk dat dit een uiterst gevoelig onderwerp is gezien de toon van sommige insprekers en de reacties uit de zaal. Zowel voor- als tegenstanders van het Ondernemingsfonds kwamen met cijfers uit enquêtes en andere cijfers uit raadplegingen onder ondernemers. Helaas liepen deze cijfers ver uiteen (van 90% voor tot 90% tegen een Ondernemersfonds). Ik hoop van harte dat het onafhankelijke draagvlakonderzoek van de gemeente een duidelijk beeld gaat geven. Wat de uitkomst ook moge zijn, laten we samen zorgen voor het beste ondernemingsklimaat van Nederland in de nieuwe gemeente Noordwijk! Dat is tenslotte ons gemeenschappelijke doel.

Tenslotte was er ook nog een Rondetafelgesprek over het project Parallel Boulevard. Voor het CDA is het in ieder geval van belang dat het vooraf duidelijk is wie er verantwoordelijk is voor eventuele schade aan woningen en andere gebouwen en dat dit heel duidelijk gecommuniceerd zal worden met de eigenaren van deze woningen en andere gebouwen.

Bij het volgende Rondetafelgesprek gaat u zeker weer van mij horen.

Met vriendelijke groet,

Sebastiaan Duivenvoorde
S.Duivenvoorde@raadnoordwijk.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.