12 december 2019

Terugkoppeling rondetafelgesprekken 10 december 2019

Afgelopen dinsdag was ik aanwezig bij alweer het laatste Rondetafelgesprek voor 2019. Voordat ik, zoals u van mij gewend bent, weer verslag ga doen van deze bijeenkomst wil ik iedereen alvast hele mooie kerstdagen en een gezond, bruisend en inspirerend 2020 toewensen!

Woonbehoefteonderzoek
Omdat de nieuwe gemeente Noordwijk een fusiegemeente is, is er een woonbehoefteonderzoek gedaan om goed in kaart te brengen waar er nu behoefte aan is per kern en in de totale gemeente. Bij dit onderzoek zijn bewoners, woningbouwcoöperaties en marktpartijen betrokken geweest.
Uit het onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat vooral starters en mensen met een middeninkomen knel zitten. Er is veel vraag en het aanbod is te klein. Dit geld ook voor sociale huurwoningen. Verder is de Afstand tussen een sociale huurwoning en een betaalbare koopwoning te groot, er zit simpelweg te weinig tussenin. Ook blijkt uit het onderzoek dat middenhuur vaak geen wens is voor veel mensen maar een noodzaak door tekort aan sociale huurwoningen of betaalbare koopwoningen.

Zeker in de voormalige gemeente Noordwijk is het percentage sociale huurwoning echt te laag, Tijd voor een inhaalslag dus! Door oplopende tekorten ontstaat e meer schaarste en dus oplopend prijzen waardoor vooral jonge starters te maken krijgen met verdringing. Geen wenselijke situatie. Als mogelijke oplossing kan men denken aan een doelgroep verordening: Daarmee ga je dan bouwen voor een bepaalde doelgroep (ouderen, jongeren etc.) en zorg je dat deze woningen behouden blijven voor een bepaalde periode voor deze doelgroep (koopwoningen en huurwoningen) Dit lijkt mij een prima oplossing.

Tenslotte wil ik ook pleiten voor het hoger gaan bouwen op bepaalde locaties (5-6 hoog). In deze appartementencomplexen moeten dan zowel woningen komen voor starters als voor senioren. Hiermee bevorder je de doorstroom (ouderen naar appartementen, gezinnen in eengezinswoningen) en zorg je dat starters betaalbaar kunnen wonen.

Omgevingsvisie
De nieuwe omgevingsvisie moet gaan gelden voor de hele gemeente Noordwijk. De oude gemeente Noordwijk had al zo’n visie. Uiteraard moeten goede onderdelen hieruit meegenomen worden in de nieuwe visie.

De nieuwe omgevingswet vraagt om het samen afspreken maken. Daar zijn we goed in in Nederland! In de huidig situatie is er een te groot woud aan allerlei regeltjes waardoor je eigenlijk door de wetten je omgeving niet eens meer ziet! Daarom moeten alle wetten samengevoegd worden tot een nieuwe wet! Deze moet simpeler en overzichtelijker worden. Burgers moeten meer participeren bij het tot stand komen van de nieuwe visie. Per kent moet er ingespeld worden op de behoeftes. Een flinke kluif en uitdaging die we in 2020 met elkaar aan zullen moeten gaan. Ik heb er in ieder geval zin in, voor een nog mooier Noordwijkerhout, De Zilk, Noordwijk aan Zee en Noordwijk –Binnen.

Met vriendelijke groet,
Sebastiaan Duivenvoorde

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.