13 november 2019

Terugkoppeling rondetafelgesprekken 12 november 2019

Zoals u van mij gewend bent hier weer een kort verslagje van het rondetafelgesprek. Zoals altijd tijdens de rondetafelgesprekken kon er ook dit keer gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. Dit keer waren de insprekers over maar liefst drie onderwerpen.

Autoluw centrum Noordwijkerhout
De heer Schouten en de heer Borgmeier kwamen inspreken over het centrum van Noordwijkerhout en het voornemen van het college om het centrum op de zaterdagmiddag autoluw te maken. De heer Schouten wees hierbij op de gevolgen hiervan voor de winkels die veel klanten hebben van buiten het centrum en bijvoorbeeld slecht ter been zijn. De mogelijkheid om de winkels te bereiken is dan een stuk minder en dit heeft gevolgen voor de omzet. De heer Schouten ziet het liefst helemaal geen autoluw centrum, ook niet op de zaterdagmiddag. Een mogelijke oplossingen voor de bereikbaarheid van de winkels voor mensen die slecht ter been zijn, zijn bijvoorbeeld parkeerplaatsen voor gehandicapten in de straten of uitzonderingen maken voor mensen die slecht ter been zijn. De heer Borgmeier wees vooral op de veiligheid in het centrum en de verkeersstromen/parkeren en pleitte voor een integraal plan voor parkeren en verkeersbewegingen en tevens goede bewegwijzering naar de parkeergelegenheden. Een prima plan wat mij betreft!

Leerlingenvervoer
Als tweede sprak mevrouw Geraerts over leerlingenvervoer. Het CDA heeft naar aanleiding van klachten van verschillende ouders al twee keer schriftelijke vragen gesteld aan het college en het verhaal van mevrouw Geraerts bevestigt deze klachten. Leerlingen worden te laat opgehaald of thuisgebracht, de chauffeurs weten de route niet en vinden omgang met de kinderen lastig, er zijn pesterijen en zelf vechtpartijen tijdens de rit. Voor het CDA is dit onverteerbaar en namens het CDA heb ik gevraagd of het aantal klachten in kaart gebracht kan worden en wat de gemeente nu gaat doen om deze zaak aan te pakken. Gelukkig gaf mevrouw Geraerts aan dat het momenteel goed gaat. Ik ben er nog niet gerust op en blijf deze kwestie nauwlettend volgen.

75 jaar vrijheid
De derde insprekers (de heer Helsloot, de heer Bruinzeel en mevrouw Baalbergen) kwamen een warm pleidooi houden voor meer subsidie voor verenigingen die activiteiten willen organiseren in het kader van het themajaar 75 jaar vrijheid. Nu is het bedrag wat beschikbaar is ontoereikend en gaat er in sommige gevallen geloot worden. Laten we dit inderdaad serieus nemen en kijken wat er mogelijk is. Vrijheid is immers belangrijk voor ons allemaal en van grote waarde.

Harmonisatie welzijnswerk
Tenslotte heb ik ook het gesprek over harmoniëren van het welzijnswerk in de gemeente Noordwijk bijgewoond. Hier zijn al grote stappen gezet. Zo zijn er inventarisaties en bijeenkomsten geweest om alles goed in kaart te brengen. Doel is niet om in alle kernen van onze gemeente alles hetzelfde te doen maar wel om te leren van elkaar en elkaar te versterken. Wat opvalt is wel het verschil in investeringen in de voormalige gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout. In de voormalige gemeente Noordwijk maakt men veel meer gebruik van professionals, naast de vele vrijwilligers. Zaak is nu om de subsidiestromen te reguleren zodat er evenwicht ontstaat tussen de kernen op gebied van welzijnswerk. Hoe kunnen professionals ingezet worden in alle kernen? Wat zijn hiervan de gevolgen en mogelijke extra kosten? Zaken die nog zeker uitgezocht moeten worden.

Met vriendelijke groet,
Sebastiaan Duivenvoorde

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.