11 april 2019

Update van de wethouder - April 2019


We zijn alweer 4 maanden onderweg, het nieuwe college van Noordwijk, het nieuwe Noordwijk na de fusie van Noordwijkerhout en Noordwijk. Het is een begin van vele veranderingen, in het bestuur, het ambtenarenapparaat én de gemeenteraad. Wat van buiten het meest zichtbaar is, dat is de samenstelling van de gemeenteraad, een mooie mix van vertegenwoordigers van alle inwoners van onze gemeente (ca. 43 duizend). Wat ook opvalt is een andere manier van vergaderen van de gemeenteraad en op een bijzondere plek. Als lid van het college vind ik de manier van vergaderen prettig en ook De Duinpan in De Zilk is een mooie locatie. Vooralsnog duren de raadsvergadering lang, maar dat komt omdat er gewoon veel te doen is en veel moet worden besloten. Natuurlijk zijn er diverse zaken nog onwennig maar de raadsgroep fusie heeft vorig jaar hiervoor gekozen, dus dit verdient een kans. Ik heb al eerder geschreven wat de redenen waren voor de fusie en nu maar hopen en ik verwacht het ook, dat u als inwoner er niet veel van merkt. Dat al de vanzelfsprekende diensten gewoon geleverd blijven worden en waar mogelijk verbeterd worden. Alle diensten waar u als inwoner op moet kunnen rekenen.

Maar in de nabije toekomst zijn er ook veranderingen te verwachten. Veranderingen in uw (bebouwde) omgeving, verandering omdat wij voor grote uitdagingen staan, zoals woningbouwopgave, energietransitie, mobiliteit incl.openbaar vervoer. We moeten ook zuinig zijn op onze natuurlijke omgeving, op de ruimte die er is. En natuurlijk is de werkgelegenheid belangrijk, zowel in de agrarische sector als in andere sectoren: gezondheidszorg, maakindustrie en dienstverlening. Ondanks dat onze nieuwe gemeente 75 km2 groot is blijft de ruimte schaars. Er moeten dus keuzes gemaakt worden en deze keuzes zullen wij gezamenlijk moeten maken. Niet alleen het gemeentebestuur met haar organisatie of de gemeenteraad maar alle inwoners van Noordwijk. Dit staat in ons coalitieprogramma en zal worden uitgewerkt door dit college.

Ik heb u nog niet eens vertelt hoeveel lopende zaken er spelen: het uitwerken van veel planologisch procedures (Bavo-terrein, Offem-zuid, Het Zilt, De Nes 1, oud-Munnekeweij, Jan Kroonsplein en veel inbreilocaties en GOM-locaties), afvalverwerking, WMO, arbeidsparticipatie, cultuur, (grote) civiele projecten (Parallel Boulevard, ontsluitingsweg achter VVSB-terrein) en ga zo maar door.
 
Kortom er gebeurt veel in onze gemeente en dat is goed. Noordwijk werkt aan haar toekomst!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.