03 april 2019

Update vanuit de raad - April 2019

Afgelopen dinsdag 2 april vond het rondetafelgesprek weer plaats. Gelukkig werd er dit keer gekozen voor een ‘’echte’’ Noordwijkerhoutse locatie namelijk café van der Geest. Wel werden er voornamelijk Noordwijkse onderwerpen besproken op deze avond….

Zo kwam het onderwerp ‘’nieuwbouw Groot Hoogwaak’’ uitgebreid aan bod, zowel tijdens de inspraaksessie als tijdens een van de presentaties. Wat in ieder geval duidelijk werd was dat veel omwonenden en bewoners  zich bij de nieuwbouwplannen voor Groot Hoogwaak niet gehoord voelen. De grootste bezwaren liggen vooral in de hoogte van het nieuwbouwproject, het feit dat bewoners voor een langere tijd moeten verhuizen en dat er een te groot deel van de nieuwbouwwoningen geen zorgbestemming krijgt. (meer commerciële woningen dan zorgwoningen). Tijdens de presentaties was er vooral aandacht voor de geschiedenis van de plannen en het voortgangstraject. Het is mij in ieder geval duidelijk geworden dat er zeker nog eens goed met de direct betrokkenen (bewoners van Groot Hoogwaak, personeel) en omwonenden gesproken moet worden. Ergens loopt de communicatie niet lekker.

Een ander bouwplan waar inwoners van Noordwijk zich zorgen over maken was het bouwplan de Nes 1, zeg maar het gebied vanaf de Rollygolf tot aan het fietspad dat Duinpark met de Grashoek verbindt. Hier was er vooral bezwaar tegen de appartementengebouwen op het terrein van de Rollygolf. Ook hier was hoogte het grootste bezwaar, maar kwam ook duidelijk naar voren dat men vraagtekens zet bij het bebouwen van dit smalle stukje middengebied (open gebied tussen Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee).

Ook was er ruimte voor het ondernemersfonds op deze avond. De Vrij Ondernemers Noordwijk(VON) en de Stichting Ondernemersfonds Noordwijk zijn helaas niet tot een compromis gekomen in de gesprekken met wethouder ter Hark. VON is nu voorstander van een draagvlakonderzoek terwijl Stichting Ondernemersfonds Noordwijk zich kan vinden in een variant waarbij er wel een gemeentebreed ondernemersfonds komt, maar waarbij tegenstanders van een ondernemingsfonds hun geld terug kunnen krijgen. Stichting Ondernemersfonds Noordwijk benadrukte dat het belangrijk is dat er nu rust komt en dat er een einde moet komen aan de verdeeldheid. Met deze informatie gaat de fractie van het CDA zich nu verder beraden. In de raadsvergadering van 16 april krijgt dit onderwerp een vervolg.

Zoals ik al aangaf in het begin van dit stuk: veel Noordwijkse onderwerpen dus. Ik hoop oprecht dat bij de volgende rondetafelgesprekken ook Noordwijkerhoutse en Zilker inwoners van zich laten horen. Voor mij als commissielid is het belangrijk om te weten wat er speelt in onze gemeente. Alleen dan kan ik de functie van volksvertegenwoordiger het beste uitoefenen.

Met vriendelijke groet,

Sebastiaan Duivenvoorde

S.duivenvoorde [at] raadnoordwijk.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.