20 april 2020

Verklaring Henri de Jong op vertrek

Vandaag heb ik besloten om het wethouderschap van de gemeente Noordwijk neer te leggen. Het is gebleken dat het wederzijdse vertrouwen tussen de CDA-fractie en mij onvoldoende is.

Ik denk dat ik nooit een eerlijke kans heb gekregen van een deel van de Noordwijkse partijleden. Er
werden soms dingen van mij verlangd die niet terug vinden waren in het CDA-programma en/of
coalitieakkoord. In de praktijk bleek ik meer een bestuurder dan een partijman.

De grondbeginselen van de partij vind ik belangrijk, maar als wethouder wilde ik vooral het
algemeen belang dienen van Zilkers, Noordwijkers en Noordwijkerhouters. Ik ben trots op de
behaalde resultaten en bedank het college en alle medewerkers voor de goede samenwerking. Ik
betreur dat het nu voor mij eindigt en wens mijn opvolger veel succes.


Henri de Jong, 20 april 2020

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.