In Noordwijk is het goed ondernemen. Om naast welzijn ook welvaart te hebben is het belangrijk, dat het bedrijfsleven ruimte heeft. Of het nu gaat om het toerisme, de zorg, de agrarische sector, dienstverlening of high tech. Het levert banen op voor de inwoners. Het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk ondersteunt van harte de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek. Een paar belangrijke projecten van de uitvoeringsagenda zijn: de bollenteelt, gezondheid en wellness, congrestoerisme, Space Tech Campus, ESTEC, versterken iconen van de Duin- en Bollenstreek (De Keukenhof, de corso’s van Rijnsburg en de Duin- en Bollenstreek).

Een belangrijke rol is weggelegd voor het midden- en kleinbedrijf. Het MKB is het fundament van onze economie met veel werkgelegenheid. Veel kleinere ondernemers zien dat de economie structureel anders wordt. Vaak hebben ze niet de tijd en/of de kennis om hier passend op te reageren. Hoe kom je aan goed personeel, met de vaardigheden die nu nodig zijn? Hoe kom je aan passende financiering? Hoe profiteer je van de kansen die digitalisering biedt? Bij die uitdagingen kan de gemeente een krachtige rol spelen, samen met de ondernemersverenigingen en het onderwijs.

Kleine ondernemers en familiebedrijven vormen het kloppend hart van onze economie. De impact van het MKB strekt zich verder uit dan puur het economische. In Noordwijk heeft het MKB een belangrijke maatschappelijke functie. Ze sponsoren, bieden stageplaatsen aan en zijn vaak voortrekkers op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De gemeente dient dan ook goede randvoorwaarden te scheppen voor ondernemers in het MKB.

Een goede regiomarketing is belangrijk, net als het promoten van Noordwijk als (bloemen-)“badplaats”. Het bevorderen van watertoerisme door het project “Blue Port”. Onderwijs en arbeidsmarkt op elkaar afstemmen door bijv. Mbo-scholen en (agrarische) bedrijven te laten samenwerken.

Daarom wil het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk:

 • De gemeente helpt lokale ondernemers. Daarvoor richt de gemeente een ondernemersloket op, dat hulp biedt bij het realiseren van hun plannen.
 • De gemeente ondersteunt initiatieven om de kernwinkelgebieden aantrekkelijk te houden: het centrum van Noordwijkerhout, de Hoofdstraat in Noordwijk aan Zee, de Kerkstraat in Noordwijk-Binnen en een supermarkt en lokaal loket in Het Zilt.
 • Open bollenlandschap tussen de kernen behouden. De basis hiervoor is de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG). Uitvoering door Greenport Ontwikkelingsmaatschappij zullen we positief kritisch volgen. Wel moet het doel voorop staan en ongewenste neveneffecten worden heroverwogen: bloembollenbedrijven moeten zich uiteraard kunnen blijven ontwikkelen.
 • Verbetering van het totale bollen- en sierteeltcomplex met behoud van openheid en verbetering van landschapskwaliteit.
 • Geef vitale bedrijven de ruimte bij vergunning en regelgeving. Pas waar nodig maatwerk toe.
 • De status van “Kuuroord” realiseren (certificering in diverse Europese landen).
 • Ondersteunen en beschikbaar stellen van provinciale kredieten voor het project “Bloeiende Duin- en Bollenstreek” voor o.a. het opknappen van Leeuwenhorstbos, ecologische zone bij Tespelduyn en meer bloemen bij de entrees van onze vier kernen.
 • Ontwikkeling van het Oosterduinse Meer door meer recreatie aan de west- en zuidoever en aanwas van natuur aan de noord- en oostoever.
 • Nakomen van de gemaakte afspraken m.b.t. het huidige ondernemersfonds in Noordwijk. Voor de periode daarna een (nieuw en breder) ondernemersfonds voor de gehele nieuwe gemeente alleen steunen indien hiervoor een groot draagvlak onder de ondernemers zelf blijkt te zijn.
 • De sanitaire voorzieningen op het strand en in de winkelgebieden zijn erg karig. Dat kan veel beter.
 • De gemeente probeert overlast door opgebroken straten in de winkelgebieden zoveel mogelijk te beperken.
 • Lokaal MKB-vriendelijk aanbesteden: we proberen lokale ondernemers bij inkoop en aanbestedingen een voorrangspositie te geven. Bedrijventerreinen Gravendam, ’s Gravendijck, Klei-oost en Delfweg moeten goed toegankelijk blijven.
 • Keurmerk Veilig Ondernemen is in het centrum van Noordwijkerhout en op Gravendam een groot succes. Daarom willen we dit ook in de rest van de gemeente invoeren.
 • Plant veel bloembollen in het openbaar groen, geef hiermee ook een voorbeeld v.d. mogelijkheden aan het bollentoerisme.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.