Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in zijn omgeving. Natuurlijk hebben mensen een eigen verantwoordelijkheid om zelf zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen te treffen. Maar van de overheid mag worden verwacht dat zij de veiligheid van haar burgers en bedrijven beschermt. Diefstal, wildplassen, intimidatie, openbare dronkenschap, hufterig gedrag in verkeer of op straat: Het geeft een onprettig en onveilig gevoel. Uitgangspunt voor het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk is dat voorkomen beter is dan genezen. Veel van de in dit programma genoemde voorstellen leiden tot een prettiger leefomgeving en minder overlast. De grenzen in de regelgeving moeten helder zijn. Wie over de schreef gaat moet worden aangepakt. Dat geldt in ieder geval ook voor de meest bekende overlastproblemen in Boerenburg, het uitgaansgebied van Noordwijk en in bepaalde gevallen van concentratie en overlast van arbeidsmigranten.

  • Het fietspad van de Gooweg tussen Noordwijk en Noordwijkerhout geeft bij duisternis een onveilig gevoel. Slimme verlichting en meer openheid creëren tussen weg en fietspad kunnen voor verbetering zorgen.
  • De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven voor buurtpreventie.
  • De gemeente en de groep “Samen voor Vrede” gaan nauwer samenwerken aan een oplossing voor overlast veroorzakende hangjongeren.
  • De regionorm van één wijkagent per 5.000 inwoners wordt gehanteerd. Dat betekent één wijkagent erbij.
  • Betere communicatie met de gemeente en (wijk)agenten door inzet van buurt-WhatsApp en dergelijke.
  • Wijkagenten zijn er niet alleen om te bekeuren, maar leggen hun oor te luisteren in de samenleving en vormen een aanspreekpunt voor de buurt.
  • Verenigingen, horeca en evenementorganisaties moeten worden gewezen op hun verantwoordelijkheid om voor iedereen een veilige sfeer te scheppen.
  • Bij grote sporttoernooien dragen de verenigingen bij aan ordebewaking via eigen ‘stewards’. Een goed voorbeeld is de Nieuwjaarsduik in samenwerking met de NRB.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.