De gemiddelde leeftijd in Nederland stijgt. Ouderen worden steeds ouder en blijven langer gezond. Vitale en actieve senioren zijn van waarde voor de samenleving. Vaak zijn ze maatschappelijk actief of leveren ze bijvoorbeeld mantelzorg. En als de ouderdom dan toch gebreken met zich meebrengt, is het belangrijk dat er goede zorg dichtbij huis is. Niet iedere oudere is mondig of weet de juiste weg te vinden naar instanties. De gemeente heeft hier een grote verantwoordelijkheid. Zij ondersteunt actief mantelzorg om te voorkomen dat de mantelzorgers en/of vrijwilligers in de knel raken, overbelast worden, zich niet gewaardeerd voelen en daardoor gefrustreerd raken.

Daarom zegt het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk:

  • De gemeente voert een actief vrijwilligersbeleid en ondersteunt de mantelzorgers.
  • De nieuwe gemeente behoudt gewoon de mogelijkheden voor niet-digitale communicatie. Voor mensen zonder internet en voor mensen die liever persoonlijk contact hebben.
  • Eenzaamheid bestrijden ter bevordering welzijn en gezondheid: dit voorkomt dat zwaardere zorg nodig is. We zetten in op het bezoeken van ouderen vanaf 75 à 80 jaar en buurtkamers.
  • Mantelzorgers verder ondersteunen, het verbreden van ‘respijtzorg’ en nieuwe mogelijkheden voor pgb’s onderzoeken.
  • Wijkverpleegkundige toevoegen aan sociale wijkteams, zodat inwoners tijdig de juiste zorg en ondersteuning thuis ontvangen.
  • De gemeente bevordert senior- en dementievriendelijkheid van de gemeente en de toegankelijkheid voor mindervaliden, neemt dit mee in nieuw beleid.
  • Na ziekenhuisopname kunnen senioren steeds vaker niet meer naar huis, maar verpleeghuizen hebben wachtlijsten en ziekenhuizen kampen met hoge aantallen ‘foute bedden’. De gemeente ondersteunt woningstichtingen bij het bouwen en aanpassen van extra zorggeschikte woningen en appartementen.
  • Vitale senioren zijn van waarde voor de samenleving; de gemeente stimuleert daartoe het bewegen en sporten door ouderen en brengt daarbij het aanbod van bewegen en sporten in beeld door middel van een centraal punt voor vragen over bewegen en sporten en de mogelijkheden in Noordwijk hiervoor.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.