Het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk vindt dat de Duin- en Bollenstreek goed bereikbaar moet zijn. Een goede bereikbaarheid maakt het aangenaam wonen, werken en recreëren. Goede wegen, wandelpaden en fietspaden zijn dus belangrijk. Ook het openbaar vervoer is onmisbaar voor de bereikbaarheid van onze regio voor inwoners, werknemers van buiten de regio en toeristen. Mobiliteit houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom is intensief overleg en samenwerking met de buurgemeenten en de Provincie nodig om een goede verkeersafwikkeling binnen Noordwijk en de streek te garanderen. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan een goede inbedding van de verbinding N206/N205 (3 Merenweg). Bij nieuwbouwprojecten blijft het motto: ‘Eerst bewegen, dan bouwen’. Werkzaamheden aan een straat (groot onderhoud, reconstructie, riolering, gas, licht en water) moeten beter worden gecoördineerd. Het moet voorkomen dat een straat een paar keer achter elkaar opengebroken wordt. Dat wekt terecht ergernis bij bewoners en ondernemers/winkeliers.

Onze uitgangspunten rond verkeer en vervoer zijn:

Openbaar vervoer

 • Verbinding van de stations in Sassenheim, Voorhout en Hillegom, met winkelcentra, met uitgaanscentra (Noordwijk aan Zee), met werkplekken en met maatschappelijke voorzieningen (zorg, onderwijs, sport, etc.).
 • Goed openbaar vervoer richting Den Haag, Leiden, Haarlem, maar ook goed openbaar vervoer binnen de Duin- en Bollenstreek.
 • De gemeente gaat na of de bijdrage aan de regiotaxi kan worden gemaximeerd en of de buurtbus, belbus of voordelige-streekritten per OV verder ontwikkeld kan worden.
 • De individuele aangepaste vervoersvoorziening voor jongere gehandicapten handhaven.
 • Meer oplaadpunten voor OV-chipkaart in de dorpen.
 • Het is belangrijk dat de dienstregeling van bussen zoveel mogelijk voldoet aan de wensen van de reiziger en aansluit op de vertrek- en aankomsttijden van treinen.

Parkeren

 • Parkeren in Noordwijkerhout en De Zilk blijft gratis.
 • In Noordwijk heeft betaald parkeren een belangrijke regulerende functie. Voor bewoners geldt daarbij een ander regime dan voor (strand)gasten.
 • Een gratis parkeerpas voor alle inwoners.
 • De gemeente streeft naar een groot parkeerterrein (transferium) nabij de N206, waarvandaan elektrische pendelbusjes van en naar het strand rijden. Hiermee wordt parkeren door toeristen in het woongebied voorkomen. Bovendien behoudt het de verkeerscirculatie binnen Noordwijk en voorkomt de hoge langdurige lasten van dure ondergrondse parkeer-oplossingen.
 • Handhaven van de goede parkeernorm voor parkeerplekken binnen de wijken en bij nieuwbouw. Oplossingen creëren op eigen terrein.
 • De gemeente ondersteunt initiatieven waarmee Noordwijkers, zonder (extra) dure kosten, in hun eigen straat kunnen parkeren.
 • Ieder bouwplan moet in principe voldoen aan de eigen parkeerbehoefte. De realisering van (nieuwe) grote parkeergarages in Noordwijk aan Zee wordt planologisch mogelijk gemaakt indien de daarmee gepaard gaande extra verkeersstromen de woonkwaliteit niet onevenredig aantast. Er wordt daarbij geen gemeentelijke bijdrage verstrekt voor aanleg en/of financiering; dit moet worden overgelaten aan het particulier initiatief. Concreet: er gaan geen tientallen miljoenen gemeenschapsgeld van de burgers naar een mega-parkeergarage bij Huis ter Duin, ook niet ter financiering. Flexibele oplossingen als verwijsborden en transferia worden wel ondersteund.

Fiets

 • Voor maximaal gebruik van de bus is het belangrijk dat er goede voorzieningen zijn om de fiets (overdekt) te stallen. Hierdoor wordt de combinatie van de fiets, bus en trein aantrekkelijker. Aandacht wordt geschonken aan voldoende openbare oplaadpunten voor elektrische fietsen.
 • Goede en veilige fietsverbindingen tussen woonwijken en middelbare scholen, stations, winkelcentra en uitgaanscentra.
 • Het realiseren van een nieuwe fietsbrug en fietspad waardoor er een nieuwe, kortere en veiligere verbinding ontstaat tussen Noordwijkerhout, Noordwijk en Voorhout is een mooie aanvulling en is een goed voorbeeld om naar dit soort zaken te kijken. De brug komt aan de overkant uit op het Noordwijkerhoutse deel van de Leidsevaart met daarop aansluitend goede fietsverbindingen vanuit de kernen.

Verkeersveiligheid

 • Gevaarlijke verkeerssituaties, zoals onlangs geïnventariseerd door zowel CDA Noordwijkerhout-De Zilk als CDA Noordwijk, worden aangepakt.
 • Gevaarlijke verkeerssituaties rondom sportterreinen moeten worden aangepakt. De gemeente stelt zich daarin actief op.
 • Waar dat nog niet is gebeurd: 30 km-zones rondom de scholen instellen.
 • Waar deze nog niet zijn: kiss & ride plekken rond scholen en bij sportterreinen maken.
 • Onveilige uitstapplekken worden voorzien van gele strepen op de stoep.
 • Goed begaanbare en veilige stoepen; dit geldt zeker voor Victoriapark 2 waarbij een tweede uit-/inrit voor de wijk zal worden bezien.
 • Geen wijkagenten en parkeercontroleurs om alleen maar bonnen te schrijven maar wijkagenten en boa’s als gastheren of -vrouwen in de wijken van onze gemeente.
 • De gemeente hanteert wijkgerichte verkeersplannen.
 • Tevens is het voor de toerist bijzonder als je vanaf de Boulevard de vloedlijn zou kunnen zien, wat betekent op een aantal plaatsen het duin met rozenstruiken verlagen.

Duinpolderweg

De Duinpolderweg moet doorgaan, ook de aansluiting tussen de N206 en de N208 bij Hillegom. Als de Duinpolderweg er komt, mag de Zilkerduinweg in De Zilk geen toename van het verkeer krijgen. Bij het definitieve tracé moet maatwerk worden geleverd richting bedrijven en dient er ruimte voor latere detailinvulling te zijn, in overleg met bewoners, bedrijven en het Hoogheemraadschap van Rijnland (locatie waterberging).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.