Voorwoord lijsttrekker Theo Alkemade

Eindelijk mag u naar de stembus. Vanwege de fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout kunt u 21 november kiezen welke partij en welke personen u vertegenwoordigen in de nieuwe gemeenteraad van de nieuwe gemeente Noordwijk. De fusie is 1 januari 2019 een feit. Het CDA was en is voor deze fusie.

Het is een verandering, maar u zult er persoonlijk niet veel van merken. Veel blijft bij het oude en vertrouwde. De dorpen, buurten, gemeenschappen, verenigingen: ze blijven gewoon bestaan. De fusie maakt de slagkracht van de gemeente sterker. En dat is nodig want steeds meer taken worden bij gemeenten neergelegd en vragen om bundeling van kennis en geld.

Wie zegt dat er geen socialistische of liberale lantaarnpalen bestaan heeft gelijk. Toch doet het er ook op lokaal niveau toe wat je mens- en maatschappijvisie is. Het bepaalt hoe je naar maatschappelijke vraagstukken kijkt als wonen, zorg, onderwijs, welzijn, lastendruk of de milieu- en klimaatproblemen. Linkse partijen ruimen een grote plaats in voor de overheid. Die neemt taken en verantwoordelijkheden van burgers en bedrijven uit handen in ruil voor hoge belastingen en bureaucratie. Liberale en populistische partijen propageren vrijheid-blijheid, waarbij het vanzelf spreekt dat de sterkste altijd wint.

Het CDA gaat uit van een verantwoordelijke burger die openstaat voor zijn omgeving. Het CDA is een partij die vindt dat mensen het beste tot hun recht komen in verbondenheid met andere mensen. Dat leest u terug in dit programma. Wij zijn voor een dienstverlenende gemeente die initiatieven van burgers, buurten en verenigingen steunt. Dit hebben we altijd als CDA voorgestaan en blijven dit ook zo doen.

Steeds meer mensen stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen op een lokale partij. Vaak uit protest tegen de landelijke politiek. Of omdat ze denken dat alleen lokale partijen lokale belangen kunnen behartigen. Of omdat ze denken dat lokale partijen ‘neutraal’ zijn. Maar ook voor lokale partijen geldt dat het belangrijk is om te weten wat de mensen achter zo’n partij drijft.

Het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk is 100% lokaal en zelfstandig. Lokale CDA leden bepalen de koers die wordt gevaren. Het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk is een partij van en voor inwoners van de vier kernen. Dagelijks zijn onze mensen in de weer om te werken aan een gemeente waar het goed wonen, werken, ondernemen en ontspannen is. Mensen zoals u en ik.

Ik ben er trots op dat ik een lijst met gemotiveerde Noordwijkers, Noordwijkerhouters en Zilkers mag aanvoeren. Allemaal mensen die zich de komende vier jaar met hart en ziel willen inzetten voor u. Niet voor niets heet ons programma “Betrokken, Betrouwbaar en altijd in de Buurt”. Dat slaat op onszelf. Dit moet ook het uitgangspunt zijn voor het nieuwe Noordwijkse gemeentebestuur.

Ons programma geeft aan hoe we dingen willen regelen en waar we voor staan. Het zijn geen beloften, maar u mag ons er altijd op aanspreken. Graag zelfs, want dat houdt ons scherp. Als we dingen voor elkaar krijgen zullen we dat graag vertellen. Als we het niet voor elkaar weten te krijgen, leggen we u uit hoe dat komt.

U kunt de komende 4 jaar op het CDA rekenen, mogen wij 21 november op u rekenen?

Theo Alkemade
Lijstrekker CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.