Veel mensen beleven in hun vrije tijd plezier aan sport en cultuur. Bijvoorbeeld omdat zij zelf actief een tak van sport of een vorm van cultuur beoefenen. Maar ook doordat ze wedstrijden, uitvoeringen, tentoonstellingen en festivals bezoeken.

Verenigingen zijn onmisbaar voor de gemeenschap. Goede voorzieningen op het gebied van sport en cultuur zijn belangrijk voor het welzijn van mensen en de samenleving. Het draagt bij aan onderlinge verbondenheid tussen mensen. Binnen de nieuwe gemeente Noordwijk zijn veel mogelijkheden om uit te kiezen. En dat willen we graag zo houden. Het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk vindt het belangrijk dat activiteiten en voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn. Iedereen moet gelijke kansen hebben om mee te doen.

Veel verenigingen bestaan al lange tijd, soms al meer dan 100 jaar. Zij hebben een niet weg te denken plaats in de gemeenschappen van Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. De nieuwe gemeente Noordwijk heeft de verantwoordelijkheid om het voortbestaan van het typisch culturele erfgoed in de vier kernen te ondersteunen en te beschermen. Zelfwerkzaamheid staat hoog in het vaandel van de verenigingen. Door allerlei acties, van het werven donateurs en sponsors tot het houden van loterijen proberen de verenigingen financieel gezond te blijven. Maar ondanks al die eigen bijdragen kan niet elke vereniging zonder financiële steun van de gemeente.

Daarom zetten wij in op:

 • Waarderen van verenigingen en vrijwilligers die daarin actief zijn, door het beschikbaar stellen van voldoende subsidie, als beloning voor de instandhouding van het maatschappelijk welzijn.
 • De gemeente is duidelijk over subsidies en accommodaties. Een goed onderbouwd en samenhangend subsidiebeleid dat activiteiten en initiatieven van burgers ondersteunt en verenigingen houvast biedt voor de toekomst.
 • Upgrading en instandhouding van sportcomplexen en –faciliteiten, zowel indoor als outdoor (ruiter- en mountainbikepaden), zodat daar volgens de eisen van onze tijd kan worden gesport.
 • Sport en welzijn/zorg worden met elkaar verbonden; immers sporten en bewegen dragen direct bij aan de gezondheid van ouderen. Denk hierbij aan het promoten van sporten en bewegen door huisartsen, fysiotherapeuten enz.
 • Instandhouding bibliotheekfaciliteiten in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk (De Egelantier).
 • Goede accommodaties voor sport en carnaval, à la de Schelft, moeten in Noordwijkerhout aanwezig blijven.
 • Ondersteuning van het ontwikkelen van fiets- en wandelroutes en het onderhoud daarvan naar openbare werken.
 • Het inpassen van gymnastiek- , kunst- en muziekonderwijs op scholen of buitenschoolse opvang.
 • Meer aandacht voor een optimaal gebruik van zorghuizen en wijkgebouwen en ondersteuning van de organisaties die daarvan gebruikmaken.
 • Een duidelijk beleid voor ‘Erfgoedprojecten’ en gemeentelijke monumenten op basis van vrijwilligheid.
 • Onze erfgoedorganisaties behoeven meer ondersteuning. Het in Noordwijk aanwezige Erfgoedfonds moet gezien de positieve resultaten meer budget krijgen en ook gaan gelden voor Noordwijkerhout en De Zilk. Hiervoor moeten extra financiën beschikbaar gesteld worden.
 • Museumbeleid formuleren en daarvoor budgetten vaststellen.
 • Handhaven, dan wel verruimen van de budgetten voor culturele evenementen, met name als daar een verenigings- of particulier initiatief aan ten grondslag ligt. Deze evenementen bevorderen de sociale samenhang en dat mag worden beloond.
 • Activiteiten van wijkverenigingen krijgen een basisbudget. De gemeente heeft aandacht voor verbeterplannen van de burgers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.