Ledenvergadering CDA Oud-Beijerland

 

                                                                       

 

Ledenvergadering CDA Oud-Beijerland

Datum: donderdag 5 maart, aanvang 20.00 uur

Lokatie: assurantiekantoor Schep aan de Langeweg 11 te Oud-Beijerland

 

                                                             A G E N D A

 

1.   Opening

2.   Ingekomen stukken/mededelingen

3.   Notulen ledenvergadering 8 mei 2014 (bijlage)

4.   Notulen ledenvergadering 4 november 2014 (bijlage)

5.   Verkiezing provinciale Staten Zuid-Holland op 10 maart 2015 (bijlage)

6.   Verkiezing waterschap Hollandse Delta op 10 maart 2015

7.   Verkiezing  Eerste Kamer op 26 mei 2015

      * stembiljet kandidaten CDA (bijlage)

8.   Benoeming nieuwe bestuursleden

9.   Financieel verslag (wordt op de vergadering uitgereikt)

en verslag kascontrolecommissie

10. Rondvraag/wat verder ter tafel komt

11 .Sluiting

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.