03 februari 2017

IN MEMORIAM Wim Hammer (1944-2017)

Het was niet de vraag of, maar wanneer Wim Hammer de politiek in zou gaan. Het zat hem, bij wijze van spreken , in zijn DNA. Op het moment van zijn geboorte in 1944 was zijn vader namelijk burgemeester van Goudswaard, Piershil en Nieuw Beijerland. In 1949 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Oud-Beijerland. Dit ambt zou hij tot 1966 vervullen.

Het is in deze periode dat de jonge Wim, zoals hij het ooit zelf omschreef, meer en meer belangstelling kreeg voor het politieke en bestuurlijke handwerk. Dist resulteerde erin dat hij naast zijn werk binnen het onderwijs in Rotterdam, op 7 september 1982 geïnstalleerd werd als raadslid in Oud-Beijerland. Vijf jaar later, op 27 april 1987, volgde zijn benoeming tot wethouder.

Als wethouder maakte Wim Hammer ruim tien jaar deel uit van het college van B&W. In mei 1997 zegde hij de politiek vaarwel en ging aan de slag als fulltime projectcoördinator bij de Dienst Stedelijk Onderwijs in Rotterdam.

Met grote waardering denken wij aan alles wat Wim Hammer tijdens de ruim 15 jaar dat hij lid was van de gemeenteraad. Als raadslid en wethouder. Hij heeft veel betekend voor Oud-Beijerland op maatschappelijk en politiek terrein. In deze periode gaf hij op geheel eigen wijze en vanuit zijn geloofsovertuiging kleur aan de lokale politiek en zette hij zich in op veel beleidsterreinen, lokaal en regionaal.

Als wethouder was hij verantwoordelijk voor de portefeuilles openbare werken en milieu, welzijn en volksgezondheid, onderwijs, sociale zaken en werkgelegenheid. Vanuit deze portefeuilles heeft hij veel betekend en bereikt voor de inwoners, onderwijs, maatschappelijke instellingen en ontwikkeling van Oud-Beijerland. Zo was hij als wethouder onder meer verantwoordelijk voor en betrokken bij de invoering van gescheiden afvalinzameling ( de grijze en groene container) beginjaren negentig, de realisering van het wijkgebouw in de Zoomwijck, de fusie van de scholen voor voortgezet onderwijs in de HW, de bouw en inrichting (als coördinator kunst) van het huidige gemeentehuis dat in 1996 werd geopend.

Dat Wim Hammer niet alleen politiek actief was, blijkt uit de diverse functies die hij vele jaren vervulde binnen de Protestantse Gemeente Oud Beijerland ( Open Hof). Ook was hij geruime tijd voorzitter van stichting Het Oude Raadhuis. Zijn betrokkenheid bij het wel en wee van “zijn” Oud- Beijerland werd nog eens duidelijk door lidmaatschap van Pro Hoeksche Waard. Een groep betrokken inwoners, ondernemers en oud-politici die al sinds 2003 streeft naar één gemeente Hoeksche Waard.

Wij wensen zijn vrouw Ineke, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe in deze moeilijke periode van afscheid nemen. Wij wensen hen toe dat het verdriet om zijn heengaan geleidelijk zal overgaan in een dankbare en dierbare herinnering.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.