11 november 2017

CDAZH | vooraankondiging Algemene Ledenvergadering d.d. 29-11-2017

Namens CDA Zuid-Holland maken wij u graag attent op het onderstaande:

 

Beste genodigde,

 

Wilt u kennismaken met onze nieuwe vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport? Voor Rotterdammers is hij een bekend gezicht, voor anderen een fris nieuw gezicht.

Wie is Hugo de Jonge? Wat wil hij bereiken met zijn ministerschap?

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van CDA Zuid-Holland is er volop gelegenheid om op een interactieve wijze kennis te maken met Hugo de Jonge. U hebt de gelegenheid om met hem in debat te gaan over de plannen van zijn ministerie. Tevens hebt u nu de kans om die vragen te stellen over onderwerpen die u altijd al eens wilde bespreken met deze CDA-politicus.

 

Het Dagelijks Bestuur van CDA Zuid-Holland nodigt u van harte uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen.

U komt toch ook?

 

Datum

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op woensdag 29 november 2017.

 

Tijdstip

Van 20.00 tot 22.00 uur (met inloop vanaf 19.30 uur).

 

Locatie

Sociƫteit aan de Maas, Veerdam 1 te Rotterdam.

 

Agenda

Als bijlage vindt u het agendavoorstel.

 

Website

De Algemene Ledenvergadering vindt u ook in de agenda op de website van CDA Zuid-Holland.

 

Met hartelijke groet

namens het bestuur van CDA Zuid-Holland,

A. (Arjan) Kraijo, secretaris,

 

M.T.L.J.C. (Monique) Rehorst-Van den Broek

medewerker bestuursondersteuning a.i.

(06) 29 47 90 20

secretaris@zuidholland.cda.nl

 

www.cda.nl/zuid-holland

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.