16_1100_2_Herindeling_HW
19 oktober 2017

Gemeentelijke herindeling

Beste lezer,

Het voorstel tot herindeling ligt eindelijk bij de Tweede Kamer. Het is een goed voorstel en is het beste voor de Hoeksche Waard. 
In dit bericht is een link toegevoegd naar een artikel in Binnenlands Bestuur. In dit artikel wordt verwezen naar het regeerakkoord en de passage over herindeling. Het regeerakkoord lijkt bijna op maat te zijn geschreven voor de Hoeksche Waard. Zie ook de bijgevoegde Memorie van Toelichting voor meer informatie.


https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/14155/kaartherindelinghoekschewaard.jpg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.