19 februari 2018

10 speerpunten uit ons verkiezingsprogramma!

Geen tijd om heel ons verkiezingsprogramma door te lezen? Dan helpen we je een handje met onze 10 speerpunten!

1: Méér blauw paraat, de wijkagent terug op straat!
Wijkagenten moeten meer tijd en ruimte krijgen om zichtbaar te zijn op straat. Criminaliteit en overlast moeten stevig worden aangepakt, of worden voorkomen als dat mogelijk is.

2: BK-weg dicht voor sluipverkeer!
We willen af van sluipverkeer op de BK-weg. Om te beginnen met vrachtwagens die helemaal niet in Papendrecht moeten zijn.

3: Voor een bruisend en kloppend hart!
Het centrum van Papendrecht moet levendiger, gratis parkeren moet worden uitgebreid en het aantal leegstaande winkelpanden moet minder.

4: Investeren in leren, géén megaschool in het groen!
We zijn tegen een megaschool op één locatie in het groen. We willen scholen met een menselijke maat, met ruimte voor hun eigen identiteit.

5: Méér voor jongeren!
We willen jongeren méér bieden om onze gemeente levendig te houden. Tieners tot 18 jaar verdienen meer aandacht.

6: Papendrecht verdient een eigen festival!
We willen een terugkerend Papendrechts festival, georganiseerd door en voor inwoners, ondernemers, kerken en maatschappelijke instellingen.

7: Géén eenzaamheid, samen zorgen voor gezelligheid!
We steunen initiatieven zoals sociale moestuinen, maaltijdprojecten en initiatieven voor koffieochtenden.

8: Bij de werf géén rij, langer open, iedereen blij!
Onze gemeentewerf wordt vernieuwd. Om een einde te maken aan de lange rij op zaterdag, moeten de openingstijden worden uitgebreid.

9: Mooi groen is niet lelijk!
De kwaliteit en onderhoud van het openbaar groen moet beter. We willen meer bakken voor afval en hondenpoep.

10: Géén Drechtstad, maar mooiste dorp in de regio!
Papendrecht kan het meeste zelf, soms moeten we samenwerken in de regio. Papendrecht is sterk genoeg om zelfstandig te blijven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.