01 oktober 2018

Aandacht voor openbare toiletten

Het CDAPN wil meer openbare toiletten in de gemeente
Het CDA vindt dat er meer schone en veilige toiletten in de gemeente moeten komen die openbaar en toegankelijk zijn. Daarom laat de CDA-fractie van Pijnacker-Nootdorp een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheid om meer openbaar toegankelijke toiletten te realiseren, zoals in winkels, winkelcentra, parkeergarages, openbare gebouwen, bibliotheek e.d.

Uit het onderzoek moet blijken hoe het is gesteld met de vraag naar en het aanbod van openbaar toegankelijke toiletten, hoe vraag en aanbod zo effectief mogelijk op elkaar kan worden afgestemd, wat daarbij de randvoorwaarden zijn, (zoals bijvoorbeeld de financiering, bemensing, schoonmaak en dergelijke). en op welke wijze openbare toiletten eenvoudig te vinden zijn.
Het CDA streeft naar maximaal 500 meter tussen de openbare toiletten zodat iemand maximaal 250 meter (5minuten) hoeft te lopen naar een openbaar toegankelijk toilet.

Het CDA wil hiermee tegemoet komen aan een breed gedragen wens van inwoners van onze gemeente. Niet alleen kinderen en ouderen, maar ook vele anderen met maag-, darm- en continentieproblemen.
Daarmee lost het CDA ook één van zijn beloftes uit het CDA-verkiezingsprogramma in.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.