05 december 2019

Betere afweging locatiekeuze Jan Janssenhal

 

De gemeenteraad wil, op initiatief van het CDA, een betere afweging kunnen maken ten aanzien van de locatiekeuze van de Jan Janssen sporthal in het gebied Hart van Nootdorp. 

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 21 november jl. is de Nota van uitgangspunten voor Hart van Nootdorp van de agenda afgevoerd. Heikel punt is de locatiekeuze voor de Jan Janssen sporthal, zo bleek al tijdens de oordeelsvormende raad vorige week. In het voorstel van het college staat deze hal, in combinatie met appartementen, op de plek van de brandweerkazerne. De raad gaf aan de zorgen van omwonenden te delen over de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid in dit gebied en het gebrek aan parkeergelegenheid die deze locatiekeuze met zich mee zou brengen. 
Op initiatief van het CDA heeft de raad bij motie het college opgeroepen om de Nota van uitgangspunten voor dit gebied opnieuw aan de raad aan te bieden, met daarbij de nodige relevante informatie. Het gaat hierbij om feiten en effecten van de locatiekeuze, een uitwerking van tenminste de twee scenario’s en (on)mogelijkheden en voor- en nadelen van de locatiekeuze, waarbij in ieder geval aandacht voor de verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid en parkeermogelijkheden. Op basis van deze informatie wil de raad een betere afweging kunnen maken bij de besluitvorming over de plannen in dit gebied. Het CDA gaf tevens aan dat zij ondanks dit uitstel wel de vaart wil houden in de ontwikkeling van dit gebied. De voorgestelde plannen om in dit gebied woningen te realiseren, geschikt voor senioren en bijvoorbeeld beperkte jongvolwassenen en mogelijk andere doelgroepen én de plannen voor het bouwen van een IKC voor de Regenboogschool kunnen geen vertraging oplopen. Het gebouw van de Regenboogschool is erg verouderd en aan vervanging toe. De behoefte aan seniorenwoningen is groot en bouwen voor deze doelgroep zorgt tevens voor de gewenste doorstroming binnen de woningmarkt die ook in Pijnacker-Nootdorp op slot zit.

Het college heeft aangegeven de Nota van uitgangspunten Hart van Nootdorp opnieuw te zullen aanbieden inclusief de gevraagde informatie. 

Voor meer informatie: Edward de Lanoy 06 – 34 73 97 70

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.