26 december 2018

Bezoek statenfractie Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland

 

Bereikbaarheid en warmte grootste uitdagingen bij werkbezoek CDA Zuid-Holland aan regio Oostland.

 

De grootste thema’s voor de wisselwerking tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland zijn de bereikbaarheid, met name de N209-verbinding met Rotterdam, en de warmterotonde waarmee restwarmte uit het havengebied naar voornamelijk de glastuinbouw wordt gebracht. Dat bleek tijdens het werkbezoek van het CDA Zuid-Holland op vrijdag 14 december. Een grote groep CDA-politici bracht een bezoek aan de Wageningen University & Research (WUR) en maakte een rondrit door de regio. Diverse thema’s kwamen aan bod, waaronder ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie binnen de glastuinbouw, de locaties voor woningbouw met behoud van het groene karakter en dus de bereikbaarheid van de regio.

 

Na een presentatie bij de Wageningen University & Research (WUR) in Bleiswijk over het lopende onderzoeksprogramma binnen de glastuinbouw maakte de CDA-delegatie een rondrit langs kenmerkende locaties in de regio. De delegatie bestond uit leden van Provinciale Staten, CDA-vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten, Tweede Kamerleden Maurits von Martels en Chris van Dam en Europarlementariër Wim van de Camp. Ook waren twee kandidaten uit de regio voor de komende verkiezingen aanwezig; Monique de Veld uit Nootdorp, kandidaat voor Provinciale Staten, en Maarten Jansen uit Pijnacker voor het Waterschap. “We hebben vandaag thema’s behandeld die niet alleen lokaal of regionaal aan te pakken zijn,” aldus Frank van Kuppeveld, wethouder van CDA Pijnacker-Nootdorp. “Het is dan natuurlijk schitterend om te zien dat onze politici vanuit alle lagen, van lokaal tot Europa, hier vandaag vertegenwoordigd zijn en in wisselende samenstellingen kunnen klankborden. Om de thema’s te bespreken en om het onderlinge netwerk te vergroten, zodat we deze thema’s samen beter kunnen oppakken.”

 

Tijdens de rondrit werd stilgestaan bij moderne glastuinbouwbedrijven en de grote groengebieden, zoals Rottemeren, Groen-blauwe-slinger, Bieslandse- en Balijbos. De gemeente Lansingerland heeft plannen om 6000 woningen te gaan bouwen om als gemeente te groeien naar 70.000 inwoners in 2023. “Maar waar gaan we deze woningen bouwen? We hebben relatief weinig sociale woningbouw, zou dit meer moeten worden? Hoe passen de nieuwe woningen binnen de sociale structuur van de gemeente? Hoe beschermen we de natuur en het groene karakter van deze regio? Het zijn slechts een paar aandachtspunten waar we als gemeente over moeten nadenken,” aldus Matthijs Ruitenberg, fractieleider CDA Lansingerland. “Een groeiend aantal inwoners heeft ook impact op de ontsluiting van de regio. De N209 vormt nu al een knelpunt en met de groei van inwoners ligt hier een belangrijke uitdaging die we samen met de provincie op moeten pakken.”

 

CDA-Statenlid Herman van der Bent: “Energietransitie, woningbouw en regionale bereikbaarheid zijn onderwerpen waar we als provincie in samenwerking met gemeentes tot mooie resultaten kunnen komen. We zien hier vandaag grote belangstelling voor de regio vanuit alle politieke lagen, maar vooral ook veel uitdagingen waar we tijdens de komende Statenperiode veel aandacht aan moeten geven om de provincie nog mooier en bereikbaarder te maken.”

 

Het werkbezoek werd afgesloten met een bezoek aan Nootdorp, waar een aantal lokale en regionale thema’s aan bod kwamen, waaronder Rotterdam The Hague Airport, de herstructurering van oudere glastuinbouwgebieden en de Holland Railterminal.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.