08 april 2018

Bouwen voor ouderen

 

Zoals de afgelopen tijd veelvuldig in de pers te lezen is, is er in Nederland een groot tekort aan betaalbare (sociale en in prijs net daarboven) woningen. Dit heeft vooral gevolgen voor jongeren en senioren, die moeilijker aan een woning kunnen komen. Ook in Pijnacker-Nootdorp is dit het geval. In de gemeenteraad is met steun van het CDA recent ook besloten om de grondprijzen voor sociale huurwoningen te verlagen, om zo de woningcorporaties de mogelijkheid te bieden meer sociale huurwoningen te bouwen. Voor jongeren geldt vaak dat ze op de fiets naar het centrum van een van onze dorpen kunnen rijden en de locatie van de nieuwe woning is dan niet zo’n probleem, maar voor senioren is bouwen in het centrum van belang. Senioren moeten eenvoudig naar winkels en andere voorzieningen kunnen lopen. In het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018, pleit het CDA daarom om bepaalde locaties in het centrum van Pijnacker en Nootdorp daarom te gebruiken voor woningen voor senioren (huur en koop). Het betreft in Pijnacker de oude Stanislaslocatie, dicht bij het centrum/ De Ackershof. In Nootdorp gaat het om de oude brandweerkazerne, dicht bij De Parade. De locatie van de oude brandweerkazerne in Nootdorp is vorig jaar ook genoemd als locatie voor een mogelijke nieuwe VMBO school, maar dat is voor het CDA onbespreekbaar. Het CDA heeft toen tegen het raadsvoorstel gestemd, omdat de verkeerssituatie en mogelijke impact op de omgeving/ bewoners eerst breed onderzocht en gedragen moesten worden in overleg met omwonenden. Daar was in de Raad geen meerderheid voor. Het CDA hoopt dat we in de komende jaren zowel op de oude Stanislaslocatie als op de locatie van de oude brandweerkazerne betaalbare woningen voor senioren kunnen realiseren en op diverse andere locaties in onze gemeente ook voor jongeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.