15 november 2018

CDA beschouwing op de gemeentebegroting 2019

We kunnen constateren dat het financieel goed gaat met onze gemeente, bijvoorbeeld een ratio weerstandsvermogen van ver boven de 1, een teruglopende schuldenlast en zelfs structurele ruimte voor nieuw beleid. 

Naast de begroting ligt ook een globale uitwerking voor van het Hoofdlijnen-akkoord, de Uitvoeringsagenda, waarvoor in de begroting structureel € 500.000 wordt vrijgemaakt. Het betreft met name een procesbeschrijving en aankondiging van de startnotities die we in 2018 en 2019 tegemoet kunnen zien. Vanuit de kernwaarden van het CDA en samen met de signalen uit de samenleving, hebben wij daar een heldere visie op. De CDA fractie ziet uit naar de inhoudelijke debatten over deze belangrijke onderwerpen. Ter voorbereiding op de verdere uitwerking van de uitvoeringsagenda vraagt het CDA nadrukkelijke aandacht voor een aantal belangrijke onderwerpen binnen de verschillende thema’s: 

-Prettig en veilig wonen
-Iedereen doet mee
-Economie en verduurzaming

Lees hier verder. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.