17 maart 2019

CDA stemt in met plannen CulturA.

CDA stemt van harte in met plannen voor CulturA

 

Na in de beeldvormende raad vragen te hebben gesteld over de financiële onzekerheid rondom de theateruitbreiding heeft het CDA na enkele toezeggingen van het college, met veel vertrouwen in de netwerkorganisaties SWOP, Jeugd- en Jongerenwerk en Bibliotheek Oostland gisterenavond ingestemd met de plannen voor CulturA.

 

In de beeldvormende vergadering van 17 januari gaf het CDA al aan heel blij te zijn met de impuls om van CulturA een cultureel en sociaal ontmoetingscentrum te maken, waarbij de netwerkorganisaties als Bibliotheek Oostland, de SWOP en het Jeugd- en Jongerenwerk hun sociale en culturele activiteiten kunnen uitvoeren en verenigingen hun dans-, muziek- of theaterspel. Een mooie vorm van kruisbestuiving en het bevorderen van verbinding in de samenleving, een van de grondgedachten van het CDA.

 

Het besluit houdt wel een forse investering in voor de verbouwing van CulturA, maar ook voor een bijdrage aan de structurele lasten om de exploitatie te kunnen realiseren. Het CDA vond de onzekerheden voor de exploitatiekosten die gerelateerd waren aan de theateruitbreiding een reden om na een periode van 4 jaar te evalueren of doelstellingen wel gehaald zouden zijn. De in het plan genoemde evaluatie na 2 jaar is uiteraard een goed moment om zaken bij te stellen en te kijken of zaken goedkoper kunnen. Alleen zou het CDA aan een uitgebreide evaluatie na 4 jaar een afwegingsmoment bij de kadernota willen koppelen voor de structurele bijdrage. Met de bevestiging van het college dat er voortdurend wordt gemonitord en wordt gekeken wat anders, beter en goedkoper kan én het feit dat de werkwijze via de beleidsgestuurdecontractfinanciering (bcf) bewaakt wordt of resultaten nog in lijn zijn met de doelstellingen, werd voor het CDA een zorg weggenomen. Ook het ondernemerschap van Bibliotheek Oostland en de goede samenwerking met SWOP en Jeugd- en Jongerenwerk gaf het CDA het vertrouwen om vooral in te stemmen met de plannen en de financiering en uit te kijken naar CulturA 2.0.

 

Juist omdat we hopen dat CulturA een groot succes wordt en veel bezoekers zal trekken heeft het CDA ook vragen gesteld over de parkeersituatie en bereikbaarheid van de Dorpsstraat rond piekuren. We zijn blij met de toezegging van het College dat zij in overleg met ondernemers en andere partijen naar een oplossing zal zoeken voor deze parkeerproblematiek.

 

Janneke Verwijmeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.