Janno-buiten
18 februari 2022

College willigt CDA-verzoek voor dakopbouwen Stationsstraat Pijnacker in

Wethouder Ilona Jense heeft de gemeenteraad per brief laten weten dat zij namens het college, vooruitlopend op het aanbieden van het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2022/2023’, al in het tweede kwartaal van 2022 de beoordeling met de raad wil delen.

Met de brief wordt de raad geïnformeerd dat er ruimtelijk, dat wil zeggen stedenbouwkundig, geen bezwaren bestaan tegen het toestaan van dakopbouwen op bepaalde panden aan de Stationsstraat. Het college zal, bij wijze van uitzondering en op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenteraad, in het verzamelplan voorstellen om de panden aan de Stationsstraat 64 tot en met 98 de mogelijkheid bieden om een derde bouwlaag toe te voegen.

Het college vraagt de raad nu om (in meerderheid) in te stemmen met de mogelijkheid om op de genoemde panden aan de Stationsstraat een dakopbouw toe te staan. Daarop zal zij gebruikmaken van de bevoegdheid ontheffing (‘kruimelontheffing’). Het CDA hoopt dat alle partijen zich achter dit voorstel zullen scharen. Woordvoerder Meijer: "Zoals ik bij het indienen van de motie al zei: moet kunnen. Dat vind ik nog steeds. De CDA-fractie zal dus ook voor het voorstel stemmen." Wel is Meijer nog kritisch op een alinea uit de brief die gaat over het verbod op het onttrekken van schaarse, betaalbare woningen en appartementen. "Dat is natuurlijk kolder. De mensen die in de Stationsstraat wonen breiden niet uit luxe hun woning uit, maar uit noodzaak. En bovendien: zelfs als zij deze 'starterswoning' zouden willen verlaten kunnen zij geen kant op. Het aanbod woningen tot 355.000 euro (NHG-grens, red.) is super schaars in Pijnacker-Nootdorp. Gelukkig zitten de meeste partijen er bovenop om daar verandering in te brengen."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.