21 oktober 2019

Eenzaamheid

CDA: ‘Pak eenzaamheid onder ouderen en jongeren integraal aan’

CDA diende donderdagavond mede namens Progressief PN, D66, CU-SGP, PvdD, Gemeentebelangen en Trots een motie in waarbij het College werd verzocht te komen met een integraal plan om eenzaamheid onder ouderen en jongeren tegen te gaan. Met steun van EA en de VVD werd de motie unaniem aangenomen.

Uit de gegevens van de GGD gezondheidsmonitor uit 2016 (in 2020 worden nieuwe metingen gedaan) blijkt dat 43% van de volwassenen boven de 18 jaar in onze gemeente zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelt. In 2012 was dit nog 32%. Van jongeren tussen de 12 en 18 jaar in onze gemeente voelt 4 op de 10 zich matig tot zeer ernstig eenzaam.
Deze maand hebben verschillende landelijke media ook uitvoerig aandacht besteed aan dit onderwerp gezien de Week van de Eenzaamheid begin oktober en de groei van dit groter wordende probleem.

Janneke Verwijmeren liet weten dat een dergelijke motie, waarbij wordt opgeroepen meer aandacht te hebben voor het ‘omzien naar elkaar’ ook een dubbel gevoel gaf. ‘Als we nu gewoon iedere dag echt oog hebben voor onze medemens en belangstelling tonen voor de ander, in de eigen straat, op het werk, bij de sportvereniging, op school, dan zou voor een deel van de mensen het eenzaamheidsgevoel wellicht al minder zijn.’

Veranderingen in de tijd
Technologische ontwikkelingen hebben er in de eerste plaats voor gezorgd dat mensen op afstand met elkaar verbonden kunnen worden, een mooie ontwikkeling. Verwijmeren gaf aan dat sommige veranderingen in de tijd ook juist hebben bijgedragen aan het groeiend aantal mensen dat eenzaamheid ervaart. ‘Veranderingen in de tijd, zoals kleinere gezinnen, fysiek grotere afstanden tussen kinderen en hun ouders, vergaande digitalisering waardoor persoonlijk contact niet meer noodzakelijk is, een langere periode na het werkzame leven, een verandering van gemeenschapsdenken naar individualisme en een wereld van mooie plaatjes waaraan jongeren vaak denken te moeten voldoen. Veel van deze ontwikkelingen maakt het voor een bepaalde groep ouderen en jongeren ingewikkelder om aansluiting te vinden, aanspraak te hebben en gezien te worden.’

Veel gefragmenteerd aanbod
‘Natuurlijk zien wij in onze gemeente heel veel initiatieven op cultureel en sociaal vlak en wij zien ook vele organisaties, bedrijven en individuen bijzonder goed werk verrichten dat direct of indirect gericht is op het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid. Dit moet zo blijven. Alleen zien wij voor de gemeente een nog duidelijkere regierol, zodat er gezamenlijk wordt opgetrokken en minder gefragmenteerd en versnipperd. Dat zou de effectiviteit kunnen vergroten.

Eenzaamheid is niet alleen een probleem van onze gemeente, het is ook landelijk een probleem. Om die reden heeft het ministerie van VWS een actieprogramma ‘Een tegen Eenzaamheid’ ontwikkeld, waarbij ook aandacht voor een lokale aanpak door gemeenten.’

Integrale aanpak en regierol gemeente
‘Waar wij met deze motie voor willen pleiten is een integrale aanpak om eenzaamheid te bestrijden en vooral te voorkomen. Waarbij het gefragmenteerde aanbod via één platform en door heldere herkenbare communicatie, wordt aangeboden. Hierbij kan worden geleerd van andere gemeenten (een mooi voorbeeld is Lansingerland dat aangesloten is bij het actieprogramma van ‘Een tegen Eenzaamheid’). Op deze manier kunnen ook nieuwe initiatieven uit de samenleving van o.a. individuen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en het onderwijs aansluiten. Aan het bestrijden en voorkomen van eenzaamheid kan iedere inwoner bijdragen, daarvoor is in de meeste gevallen geen deskundigheid nodig. Wij hopen dat met deze gezamenlijke integrale aanpak meer inwoners worden bereikt en worden gestimuleerd om mee te doen.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.