22 april 2018

Frank van Kuppenveld wethouder.


De partijen in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp zijn het zaterdag 21 april eens geworden over een Hoofdlijnenakkoord voor de komende vier jaar. Met het akkoord, onder de titel ‘Verder in verbinding’, wordt voortgeborduurd op het raadsbrede akkoord van de afgelopen vier jaar. Het nieuwe college van B & W krijgt vier wethouders: Ilona Jense-Van Haarst (VVD), Hanneke van de Gevel (Eerlijk Alternatief), Frank van Kuppeveld (CDA) en Peter Hennevanger (D66).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.