14 februari 2020

In gesprek met de glastuinbouw

Het CDA heeft op Valentijn-vrijdag samen met VVD collega’s bij het mooie bedrijf van Harry Wubben Flowers een heel nuttig en prettig gesprek gehad met een aantal ondernemers uit het glastuinbouwgebied Noukoop in Nootdorp. Het CDA heeft van oudsher een sterke binding met de land- en tuinbouw en spreekt de ondernemers geregeld. De glastuinbouw in Nederland ontwikkelt zich razendsnel en staat wereldwijd bekend om haar voortdurende innovaties, maar krijgt ook in onze gemeente te maken met verstedelijking en een aanzienlijke duurzaamheidsopgave. Dan is het van groot belang te weten hoe de ondernemers naar de toekomst kijken, waar zij tegenaan lopen, wat goed gaat en wat anders zou kunnen. Aanleiding voor de gesprekken is o.a. de behandeling in de gemeenteraad van verschillende nota’s zoals de ‘Omgevingsvisie’, de ‘Energietransitie’ en de ‘Woonvisie’ waarin ook een visie op de glastuinbouw wordt gegeven.

Je moet niet alleen óver de sector spreken, maar vooral ook mét de ondernemers binnen die sector. Zo sprak de CDA-fractie onlangs al met een groep kwekers uit de Noordpolder over o.a. de noodzaak van een goede ontsluiting ten behoeve van de verkeersveiligheid en over de woningbouwopgave die in sommige gevallen op gespannen voet staat met het ondernemen in de glastuinbouw. Onderwerpen die in Noukoop aan de orde kwamen hadden betrekking op de (on)mogelijkheid om als bedrijf uit te breiden, de verschillen in toekomstvisie tussen de grote groente/fruit telers en kleinere bloemenkwekers en de uitdagingen van duurzaam ondernemen.

Zoals ook uit eerdere gesprekken met ondernemers bleek, heeft een aantal van deze tuinders vooral behoefte aan een lange termijnvisie van de gemeente en provincie. Het merendeel van de aanwezige tuinders ziet nog vele kansen voor de lange termijn, maar dan zal er wel in het gebied geïnvesteerd moeten blijven worden. Heel tevreden was men over de bijzonder goede samenwerking met de WUR (Wageningen University & Research) in Bleiswijk. Dat een dergelijk kenniscentrum nu zo dichtbij gevestigd is, heeft de uitwisseling van kennis en kunde sterk verbeterd en versterkt daarmee de innovatiekracht van de sector.

Het CDA zal samen met de VVD nog een aantal tuinbouwgebieden bezoeken binnen Pijnacker-Nootdorp. De uitkomst van de gesprekken nemen we mee om een goed oordeel te kunnen geven over eerder genoemde nota’s, waarbij we toekomstperspectieven vaststellen voor de ruimtelijke inrichting, de energietransitie en wonen.

Janneke Verwijmeren.
Fractievoorzitter CDA Pijnacker-Nootdorp

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.