24 april 2018

Janneke Verwijmeren fractievoorzitter CDA-PN

 

De CDA-fractie van de gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp heeft Janneke Verwijmeren gekozen tot fractievoorzitter, als opvolger van Frank van Kuppeveld, die benoemd is als wethouder. Edward de Lanoy is gekozen als vicevoorzitter. Dinsdagavond 24 april jl. heeft de gemeenteraad het raadsbrede Hoofdlijnenakkoord vastgesteld en zijn er vier wethouders benoemd. Voormalig fractievoorzitter van het CDA, Frank van Kuppeveld neemt zitting in het college, naast Ilona Jense (VVD), Hanneke van de Gevel (EA) en Peter Hennevanger (D66). Janneke Verwijmeren volgt Frank van Kuppeveld op als fractievoorzitter. Ze was al eerder raadslid voor Pijnacker Nootdorp, van 2010-2014. Naast Janneke Verwijmeren en Edward de Lanoy maken Marjan Schellingerhoudt, Anne Volkers en Janno Meijer deel uit van de fractie. Het CDA is blij met het voorspoedige en in goede sfeer verlopen proces om tot een raadsbreed Hoofdlijnenakkoord te komen. Met dit akkoord waarmee de hele raad heeft ingestemd, is door de nieuwe raad richting aangegeven voor de komende vier jaar. Daarbij hebben de afzonderlijke raadsfracties nog voldoende ruimte om een eigen invulling te geven of zaken scherper te stellen. Ook het CDA kan zich goed herkennen in dit akkoord, waarin veel punten van het CDA staan. Zo wil het CDA bouwen voor ouderen en jongeren, met daarbij oog voor de kleinschaligheid van de woonkernen en het behoud van de groene ruimtes. Daarnaast wil het CDA maatwerk in de zorg en extra aandacht voor de ondersteuning van mantelzorgers door o.a. het bieden van respijtzorg. Om tot een duurzamere gemeente te komen, zal samen met ondernemers en inwoners verder naar de mogelijkheden van nieuwe energiebronnen moeten worden gekeken, zoals bijvoorbeeld aardwarmte. Naast financiële randvoorwaarden bevat het hoofdlijnenakkoord ook voorstellen voor aanpassing van de bestuursstijl. Er zal echt beter en eerder in een proces met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers moeten worden gecommuniceerd. Er zijn te veel voorbeelden waarin dat nog steeds niet goed gaat. Kijkend naar de CDA verkiezingsslogan ‘Samen voor elkaar’ dan is met dit akkoord al een belangrijke eerste stap gezet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.