30 juni 2022

Janno Meijer: 'Gakkende en kakkende ganzen spuugzat'

Het CDA heeft het college vragen gesteld naar aanleiding van de aanhoudende overlast van onder andere Canadese ganzen in en rondom woonwijken. Een CDA-motie in 2021 riep op tot een sluitende aanpak, maar tot op heden is die er onvoldoende; de ganzenpopulatie groeit maar door. Daarmee wekken de dieren veel ergernis, mede doordat de overlast zich al lang niet meer alleen tot weilanden, akkers en andere buitengebieden bepert. Woonwijken worden overspoeld met hoofdzakelijk grauwe- en Canadese ganzen.

Eerder stelde de CDA-fractie al schriftelijke vragen bij de Kadernota 2022, waarop het college liet weten nog voor de zomer met een informatiebrief te komen. Janno is de dieren meer dan zat: 'Sowieso kakken de ganzen de hele boel onder. Maar dat is niet het ergste. Op sommige plekken is het voor inwoners nauwelijks nog te doen om een ommetje te maken met de fiets of te voet, omdat je wordt weggeblazen door agressieve ganzen.' 

Daarom heeft Janno nu aanvullende vragen aan het college gesteld. Hij wil weten welke (aanvullende) mogelijkheden er zijn om ganzen die zich in woonwijken ophouden te ruimen. 'Ik wil ook weten of en zo ja wat inwoners bij overlast kunnen doen. Bijvoorbeeld de gemeente verzoeeken om in actie te komen.' Verder zijn we benieuwd naar de resultaten van de pilot die de provincie in juni vorig jaar heeft gedaan met het wegvangen van veel Canadese ganzen in het natuurgebied Groene Keijzer in Pijnacker. Het lijkt erop dat dit weinig effect heeft gehad - en dat was in 2021. 'Daarom hebben we ook gevraagd wat er dit jaar door gemeente en provincie is gedaan in het broedseizoen om de ganzenpopulatie in te perken.'

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.