Kinderpardon content
26 december 2018

Kinderpardon is landelijke politiek.

In de raadsvergadering van 20 december stond de motie Kinderpardon op de agenda. CDA stemde in met het voorstel deze motie niet in de gemeenteraad te behandelen. Met als belangrijkste reden dat het CDA Pijnacker-Nootdorp geen landelijke politiek wil voeren in de raadszaal.

Dit betekent niet dat deze zeer gevoelige kwestie ons niet raakt, want dat doet het wel degelijk. En het is misschien juist daarom dat wij als fractie niet willen pretenderen dat wij hier lokaal vanuit deze raadszaal bevoegd zijn om deze problematiek op te lossen, een kinderpardon in kunnen stellen of dat wij weten welke consequenties de oproep aan de staatsecretaris heeft.

Dat het proces rondom asielaanvragen en procedures veel te lang duurt en dat de kinderen die zich gedurende die procesjaren steeds meer zijn gaan hechten aan hun omgeving, daarvan uiteindelijk de dupe worden, is heel triest. Daar zal ook niemand het mee oneens zijn. Dat signaal is ook zeker landelijk binnen en buiten de politiek afgegeven. Het herhaaldelijk kunnen procederen is juist een groot goed in onze rechtstaat, maar werkt ook dergelijke situaties in de hand. De oorzaak van deze lange processen is voor onze lokale CDAfractie niet bekend en wij kunnen niet beoordelen of iemand wel of niet dient terug te keren naar land van herkomst, wij kennen de individuele casuïstiek niet.

Het zijn vaak complexe situaties waarover de rechter en uiteindelijk de staatsecretaris vanuit zijn discretionaire bevoegdheid, beslist. Wij moeten erop vertrouwen dat deze functionarissen de situaties van deze kinderen en hun gezinnen behandelen vanuit hun expertise, bredere kennis én humaniteit.

Wij kunnen dat als lokale politiek in ieder geval niet en zijn om die reden voorstander geweest van het voorstel dit onderwerp niet in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp te behandelen.

Janneke Verwijmeren

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.