Anne-buiten
25 februari 2022

Meer geld voor startersleningen

Donderdag 24 februari jl. heeft de gemeenteraad besloten een half miljoen euro te storten in het startersfonds. Dat is nodig, omdat het huidige budget van de gemeente voor startersleningen uitgeput is. Door deze aanvulling kunnen weer aanvragen in behandeling worden genomen. Ook heeft de gemeenteraad ingestemd met een, mede door het CDA ingediende, motie waarin het college is verzocht om de mogelijkheid van een “revolverend fonds” te onderzoeken, waaronder de voor- en nadelen en de voorwaarden waaronder een dergelijk fonds kan worden ingevoerd.

De gemeenteraad heeft in de laatste vergadering van deze raad ingestemd met het voorstel om een krediet van € 500.000 (vijfde tranche) beschikbaar te stellen voor de starterslening. De starterslening is in deze gespannen woningmarkt een extra steuntje in de rug voor starters die hun eerste woning in onze gemeente willen kopen. De starterslening is zo’n succes dat het geld in het fonds op is: er kunnen op dit moment geen nieuwe leningen worden toegewezen. Door het budget aan te vullen kan dit instrument weer ingezet worden voor starters in onze gemeente. Het streven van de gemeente Pijnacker-Nootdorp is om lokale wooncarrières te ondersteunen voor inwoners die dat willen. De lening is een van de instrumenten die een gemeente heeft om de mogelijkheden voor (lokale) starters te verbeteren.

Wat is de starterslening?

De starterslening is een aanvullende hypotheek met een looptijd van 30 jaar, die het verschil overbrugt tussen de prijs van het huis en de maximale (reguliere) hypotheek, die (op basis van inkomen) bij de bank verkregen kan worden. De eerste drie jaar hoeft de starter nog niets af te lossen. De starterslening wordt verstrekt met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De starterslening is maximaal € 40.000 en de maximale koopgrens is sinds november 2020 gekoppeld aan een percentage (85%) van de NHG-grens (per 1 januari 2022 € 355.000). De starterslening, die in Pijnacker-Nootdorp al sinds 2013 bestaat, dicht het gat tussen de prijs van het huis en de maximale hypotheek die op basis van het inkomen kan worden verkregen. De lening is een aanvullende hypotheek met een looptijd van 30 jaar. De eerste drie jaar hoeft niet te worden afgelost; vanaf het vierde jaar wel.

Wat is de stand van zaken?

Sinds 2013 biedt de gemeente Pijnacker-Nootdorp de starterslening aan en is er een bijbehorende verordening startersleningen. Inmiddels is er meer dan € 2,5 miljoen krediet beschikbaar gesteld. Uit het krediet zijn ca. 100 leningen verstrekt. In 2021 zijn er drie leningen toegekend en zijn er nog 12 reserveringen gemaakt (waarvan 11x voor een woning in nieuwbouwwijk Tuindershof). Dit betekent dat het krediet op is zodra deze leningen worden toegekend. De verwachting is dat er meer aanvragen binnen komen voor de woningen in Tuindershof, omdat veel van die woningen onder de prijsgrens vallen en voor veel starters betaalbaar zijn.

Revolverend fonds

In de vergadering van de gemeenteraad bleek dat er een meerderheid was voor een mede door het CDA ingediende motie waarbij het college is verzocht de mogelijkheid van een “revolverend fonds” te onderzoeken, waaronder de voor en nadelen en de voorwaarden waaronder een dergelijk fonds kan worden ingevoerd. Een dergelijk fonds is een systeem waarmee de op de leningen afgeloste bedragen weer terug worden gestort in het fonds. Dit geld is dan vervolgens beschikbaar voor het verstrekken van nieuwe startersleningen. Hiermee kun je (deels) voorkomen dat het fonds, zoals ook nu is gebeurd, leegraakt en dat aanvragen niet meer in behandeling worden genomen.

Daarnaast is in de motie gevraagd om, als het fonds hiervoor ontoereikend is om aan de verzoeken voor een starterslening te voldoen, de raad tijdig te verzoeken een nieuw (aanvullend) krediet beschikbaar te stellen. En ook om de raad periodiek en vroegtijdig te informeren over het beloop van de aanvragen en het beschikbare bedrag.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.