16 september 2020

Onterechte en schadelijke beweringen

CDA: ‘Beweringen EA en Kagie onterecht en schadelijk’

De verwijten die Eerlijk Alternatief (EA) en Paul Kagie uiten richting andere politieke partijen vallen slecht bij de CDA-fractie. Begin juli gaf voormalig wethouder Van de Gevel aan af te treden. Een besluit dat zij nam nog voordat de gemeenteraad haar over de gevoelige kwestie in een besloten debat had kunnen bevragen en zij de gelegenheid had genomen hierover tekst en uitleg te geven aan de raad. Het CDA betreurt deze situatie, evenals de vaak eenzijdige berichtgeving hierover in de media, omdat door de vertrouwelijkheid het principe van hoor en wederhoor niet kan worden toegepast. Fractievoorzitter Janneke Verwijmeren: “Vanaf het moment dat Hanneke van de Gevel aftrad, heeft de CDA-fractie aangegeven transparantie en zorgvuldigheid van het grootste belang te vinden bij de zoektocht naar en de benoeming van een nieuwe wethouder. Daarop hebben wij met elkaar toegezien. We hebben een raadsbreed Hoofdlijnenakkoord en dan spreek je niet over een oppositie-coalitie en kan iedere fractie een wethouderskandidaat naar voren brengen. Dit is in de voorgaande raadsperiode ook gebeurd, ook toen droegen meerdere partijen een kandidaat voor. Nu is dit weer het geval en waren er twee kandidaten (van Eerlijk Alternatief en Progressief PN). Uiteraard houd je bij de keuze van de kandidaat rekening met de grootte van de fractie, maar beoordeel je betreffende persoon vooral op functierelevante criteria. Voor het CDA zijn integriteit, bestuurlijk leiderschap en bestuurlijke ervaring belangrijke toetsingscriteria en is kennis van het sociaal domein in dit geval zeer wenselijk. Om hierover te kunnen oordelen is op zijn minst een gesprek nodig met de kandidaten. Dat de heer Kagie deze kennismakingsgesprekken niet heeft willen aangaan en zich voortijdig heeft teruggetrokken, verbaast ons. Feit is nu dat EA geen wethouderskandidaat levert. Dat is hun eigen keuze. De beweringen over ‘politieke coup’ en ‘er wordt een spel gespeeld achter de schermen’ die daar gisteren op volgden in de media, vinden wij als CDA bijzonder kwalijk. Dat de heer Kagie aan het begin van het proces een verkeerde voorstelling van zaken had, is een misverstand dat hij en de fractie van EA zichzelf vooral moeten aanrekenen. Dit in de media verdraaien naar een populistisch verhaal met een slachtofferrol voor EA gaat onze fractie te ver, is onterecht en schadelijk voor de beeldvorming van de lokale politiek.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.