07 maart 2019

Vragen over omgekeerd inzamelen.

Door Anne Volkers
Vragen CDA-fractie over het Omgekeerd Inzamelen.

De CDA-fractie van het CDA in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft een groot aantal schriftelijke vragen aan het college ven Burgemeester & wethouders gesteld over
de stand van zaken en voortgang rond de nieuwe manier van inzamelen van afval.
Het CDA wil onder meer weten hoe de ervaringen zijn na de invoering in het buitengebied en in de wijken Emerald en Klapwijk. Die zouden direct na de invoering worden geëvalueerd.
Maar ook de ervaringen met de invoering van het omgekeerd inzamelen in de wijken Ackerswoude en Keijzershof.

Aanleiding voor de schriftelijke vragen is de distributie van de blauwe minicontainers voor oud papier en karton, die sinds begin dit jaar in grote delen van Pijnacker-Nootdorp heeft plaatsgevonden. Nogal wat inwoners hebben die container geweigerd of hebben laten weten een kleinere container te willen. De uitdeling, het omwisselen, het terughalen van de containers en vooral de communicatie daarover is bepaald niet vlekkeloos verlopen.

Ervaringen
Het CDA wil weten of rekening wordt gehouden met de ervaringen tot nu toe bij de invoering in de andere wijken in de gemeente. Op dit moment zijn de Nootdorpse wijken Vrouwtjesland en Achter het Raadhuis, en een deel van Nieuwveen en Delfgauw aan de beurt.

Het CDA wil  ook weten of  bij de invoering in andere wijken rekening wordt gehouden met de wensen van de bewoners en of , zoals toegezegd, maatwerk wordt toegepast

Doelen en kosten
De fractie is benieuwd of de doelstellingen worden gehaald om de hoeveelheid recyclebare grondstoffen te vergroten. Tot nu toe blijkt dat in het restafval nog veel van die grondstoffen terechtkomen. Het CDA wil weten wat er wordt gedaan om inwoners te stimuleren om hun afval beter te scheiden.

En ook wat het effect op de hoogte van de afvalstoffenheffing zou zijn als alle inwoners het afval op de juiste wijze scheiden en als de burgers geen afval dumpen naast de afvalcontainers.
Gezien de opgelopen vertraging tot nu toe , is het CDA benieuwd wanneer het Omgekeerd Inzamelen in alle wijken is ingevoerd.

Dienstverlening Avalex
Tot slot wil het CDA van het College weten wanneer we de toegezegde voorstellen over de verschillende wijze van aansturing van Avalex krijgen en voorstellen voor keuzemogelijkheden in de dienstverlening aan de hand van een producten-dienstencatalogus.

Bijgaand de aan het College gestelde vragen.

Anne Volkers
CDA-fractie

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.