Monique-binnen

Monique de Veld-van Hassel

Nootdorp

Het verdienmodel mag niet leidend zijn, dat zijn de inwoner en zijn naasten

Wie is Monique?

Monique woont met haar gezin nu al meer dan 20 jaar met veel plezier in het mooie Pijnacker-Nootdorp. Een gemeente waar ze zich thuis voelen en hun steentje aan proberen bij te dragen. Monique zat van 2002 tot en met 2014 in de raad. Destijds was het vooral zaak om te zorgen dat voorzieningen en infrastructuur meegroeiden met de enorme groei van 35.000 naar 55.000 inwoners. In die tijd heeft Monique zich namens het CDA ingezet voor wijkgericht werken om zo nieuwe inwoners te betrekken bij hun wijk.

Monique heeft zich met CDA vertegenwoordigers uit alle lagen ingezet voor de tuinders om aardwarmte te realiseren, ook zijn er recreatieve groene gebieden gerealiseerd met de provincie Zuid-Holland en fietspaden met de metropoolregio. Als algemeen bestuurslid van de Commissie Dobbeplas en Haaglanden, lid van de landelijke commissie wonen (CDA) en twee jaar als steunfractielid in de provincie Zuid-Holland heeft ze laten zien dat samenwerking noodzakelijk is om zaken voor, door en met elkaar te realiseren.

Het bestuur van CDA Pijnacker-Nootdorp heeft Monique gevraagd om zich na acht jaar wederom verkiesbaar te stellen voor het CDA. Nu zijn er weer nieuwe uitdagingen waar ze zich voor in wil zetten. Daar er toen vooral veel werk lag op gebied van ruimtelijke ordening in de brede zin, zien we nu dat veel maatwerk nodig is. Dit was immers de bedoeling met de decentralisatieopgave van het Rijk. Zo wil ze meer maatwerk op gebied van (jeugd) zorg, de woningmarkt, de energietransitie en de inrichting van recreatiegebieden. Monique ziet dat de kracht in de samenleving zit, en wil dit indien nodig faciliteren door meer ontmoetingsplekken te creëren en omzien naar diegenen die het niet redden. Het is immers belangrijk dat iedereen ook de mogelijkheid heeft om mee te kunnen doen. Daarnaast mag het verdienmodel niet leidend zijn, maar de inwoner en zijn naasten. Monique wil daarom de opgaven waar we voor staan samen oppakken door goed te luisteren naar wat er leeft bij inwoners, ondernemers en samen op een fatsoenlijke manier de dialoog aan te gaan. Zo kun je samen met elkaar zaken realiseren. Ze heeft er weer zin in!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.