05 november 2020

Algemene Beschouwingen 2020 CDA Ridderkerk

Algemene Beschouwingen 2020 CDA Ridderkerk - 5 nov 2020 (De volledige AB 2020 CDA staat hier).​​​​​​​

Als Ridderkerkse samenleving staan we de komende jaren voor grote veranderingen.

We noemen de verduurzaming met daaraan gekoppeld een circulaire economie en een ingrijpende energie transitie die ons te wachten staat. Hierbij is essentieel dat we dit gezamenlijk met alle inwoners oppakken. Een enorme complexiteit, die veel van ons vraagt zoals onder andere zelfredzaamheid.

Een maatschappij waar helaas niet iedereen even gemakkelijk in zal kunnen meekomen en mogelijk een aanleiding kan zijn tot eenzaamheid. Dit moeten we als overheid en als samenleving gezamenlijk voorkomen.

Daarom moet wij met elkaar samen op weg, naar een nieuwe tijd, met gelijke kansen voor iedereen.

We wensen daarom bij dit alles heel Ridderkerk en daarbij het college, raad en de ambtenaren Gods zegen toe.

Ton Overheid, Victor Mijnders en Dick Breeman

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.