17 december 2020

Bestemmingsplan Driehoek Het Zand

Bestemmingsplan

Afgelopen weken is het bestemmingsplan behandeld in de commissie Wonen en in de gemeenteraad. Het bestemmingsplan Driehoek het Zand is unaniem vastgesteld door de gemeenteraad.

Dit betekent dat de gemeente het bestemmingsplan ter inzage gaat leggen.

Bestemmingsplan ter inzage

U kunt het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken op aanvraag inzien in de periode vanaf vrijdag 18 december 2020 tot en met 28 januari 2021 bij het gemeentelijke Service Centrum, (Koningsplein 1 in Ridderkerk) bij de balie Bouwen en Wonen. Ook is het bestemmingsplan digitaal beschikbaar op onze website .

Vervolg planning

De gemeente verwacht begin volgend jaar (januari/februari) te starten met de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het gebied. Als de periode van de ter inzage legging van het bestemmingsplan voorbij is, kan de gemeente een realistische planning geven.

Meer informatie

Meer informatie over het programma vindt u op de projectpagina op de gemeentewebsite.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.