15 oktober 2022

Bijdrage Victor Mijnders over Startnotitie Nota Economisch Beleid Ridderkerk 2023

Voorzitter,

Met de voorliggende startnotitie is het een goed moment om eens een moment stil te staan bij de honderden ondernemers die Ridderkerk rijk is, want ondernemer zijn is in deze tijd zacht gezegd een uitdaging. Na een lange Corona periode waarbij ondernemingen dicht moesten, minder lang open mochten zijn of maar een maximaal aantal klanten per vierkantemeter mochten hebben. Hebben de ondernemers nu te maken met de gevolgen van de waandaden van Poetin en de o.a. daardoor oplopende energieprijzen. Het doorzettingsvermogen van de vele honderden ondernemers in Ridderkerk verdient daarom een groot compliment.

Met complimenten alleen bereiken we nagenoeg niets en daarom is het goed om een economisch beleid in Ridderkerk te hebben die up-to date is aan aansluit met de wensen en benodigdheden voor onze ondernemers. Een economisch beleid waarbij ondernemen en de leefbaarheid van ons dorp goed samengaan en dat zien we als CDA-fractie terug in deze startnotitie.

Voorzitter op twee onderwerpen willen we als CDA-fractie nog extra de aandacht vestigen.

In de eerste plaats de wijk winkelcentra. In het huidige economisch beleid zijn alleen De Werf, Vlietplein en het Dillenburgplein als wijkwinkelcentra beschreven. Als het aan het CDA Ridderkerk ligt worden hieraan ook Plein Oost en de winkelstrip in West toegevoegd. Het behoud van de winkels in de wijken Oost en West zijn voor het CDA essentieel, omdat o.a. een grote groep ouderen hiervan gebruik maken en beide wijkwinkelcentra een positieve impact hebben op de sociale cohesie in de wijken Oost en West.

In de tweede plaats verwachten we dat de leefbaarheid en verkeerssituaties in Ridderkerk in combinatie met het economisch vestigingsklimaat en plek krijgen binnen de nota economisch beleid. De komst van Panatoni en de ontwikkelingen in Nieuw-Reijerwaard zijn het voorbeeld dat ondernemingen een enorme impact kunnen hebben op de verkeerssituatie en leefbaarheid in de omgeving. Er moet altijd gezocht worden naar een balans tussen een goed vestigingsklimaat en de leefbaarheid in Ridderkerk.

Voorzitter we zullen instemmen met de startnotitie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.