05 juli 2022

Bouw van het nieuwe geluidsscherm langs de A15/A16 is gestart

De bouw van het nieuwe geluidsscherm langs de A15/A16, ter hoogte van de wijk West, is gestart. Gisteren mocht Peter Meij (wethouder CDA Ridderkerk) de symbolische eerste paal slaan. Het 240 meter lange scherm krijgt een hoogte van 6 meter. Het autoverkeer op de snelwegen A15/A16 heeft een negatief effect op de lucht- en geluidskwaliteit in Ridderkerk-West. De gemeente wil dit verbeteren door het gat tussen de huidige geluidsschermen te dichten. De werkzaamheden zijn uiterlijk in december 2022 afgrond. Er komt een groene invulling van het scherm. Zo komt er een haag áán het scherm en wordt er gezorgd voor beplanting vóór het scherm. Het CDA Ridderkerk is blij met deze ontwikkeling. Ridderkerk ligt klem tussen drie rijkswegen. Veel Ridderkerkers ervaren daardoor geluidsoverlast. Met de komst van de geluidschermen in West en Drievliet langs de A16 en stil-asfalt op gedeelten van de Rotterdamseweg, heeft het CDA zich sterk ingezet om geluidsoverlast te verminderen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.